Prof. Dr.

Uğur Boylu

Üroloji

İlgi Alanları

 • Robotik Cerrahi: Tüm ürolojik hastalıkların robotik cerrahi ile tedavileri
 • Ürolojik Onkoloji: Ürolojik kanserlerin, özellikle prostat kanseri, böbrek kanseri, mesane kanseri ve testis kanserinin robotik cerrahi ile tedavisi
 • Endoüroloji: Böbrek, üreter ve mesane taşları gibi üriner sistem taş hastalıkları ile üreteropelvik bileşke (UPJ) darlığı gibi hastalıkların minimal invaziv endoürolojik tedavileri

18
h-index
33
uluslararası makale
Eğitim:
 • İstanbul Erkek Lisesi ‘94
 • Tıp Doktoru: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (1995-2001)
 • Üroloji Uzmanlık Eğitimi: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2001-2005)
 • Robotik, Endoüroloji ve Laparoskopik Cerrahi Üst İhtisası (Fellowship): Tulane Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, New Orleans, Louisiana, USA (2008-2010)

Deneyim:
 • Liv Hospital Ulus
 • Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2010-2021)
 • Tulane Üniversitesi, New Orleans, USA (2008-2010)
 • 70 adet yurtiçi ve yurtdışı (SCI, SCIE ve ESCI kapsamında) bilimsel makale
 • 193 adet ulusal ve uluslararası kongre bildirisi
 • 19 adet İngilizce ve Türkçe kitap bölümü
 • 10 adet Üroloji Tıpta Uzmanlık Tezi Danışmanlığı
 • Türk Üroloji Derneği 
 • Endoüroloji Derneği 
 • Androloji Derneği 
 • İstanbul Tabip Odası
En İyi Birinci Bildiri Ödülü:
Selcuk Erdem, Özgür Efiloğlu, Öner Şanlı, Abdullah Erdem Canda, Ali Fuat Atmaca, Yaşar Bozkurt, Burak Turna, Bülent Semerci, Sedat Çakmak, Cemil Kutsal, Fatih Akbulut, Volkan Tuğcu, Uğur Boylu, Sakıp Erturhan, Orhan Koca, Ferhat Ateş, Fikret Halis Demir, Sedat Soyupek, Turhan Çaşkurlu, Faruk Özcan, Asıf Yıldırım. Açık ve minimal invaziv parsiyel nefrektomi tekniklerinin Trifekta analizi: Türk Üroloji Akademisi Üroonkoloji Çalışma Grubu Çok Merkezli Parsiyel Nefrektomi Veritabanı sonuçları. 27. Ulusal Üroloji Kongresi, KKTC 26-29 Ekim 2018 [OP-072] 

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde