Hipofiz Tümörleri

Liv Hospital Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği içinde yer alan özelleşmiş merkezimiz, beyinde özel bir bölge olan sella ve çevresindeki yapıların cerrahi hastalıklarının tedavisinde uzmanlaşmıştır. Merkezimiz bünyesinde nöroşirürji, nöroendokrinoloji, nöroradyoloji, radyasyon onkolojisi, medikal onkoloji, nöroloji, oftalmoloji ve nöropatoloji bölümleri tarafından oluşturulan konsey birlikte çalışarak her hastamız için en doğru tedavi yolunu oluşturmaya çalışır.


 

Hipofiz Tümörü Tanısı

Liv Hospital Hipofiz Cerrahisi Merkezi’ne başvuran her hasta öncelikle Beyin ve Sinir Cerrahisi ve Nöroendokrinoloji bölümleri tarafından klinik olarak değerlendirilir. Hastanın durumu için gerekli tüm laboratuvar ve radyolojik tetkikleri yapılır, ilgili bölümlerle yorumlanır. Konseyde görüşülerek yapılacak tedavi yöntemi kararlaştırılır. Ameliyat ya da medikal tedavi sonrası takip süreci yakından izlenir, periyodik kontroller yapılır. Gereken olgularda radyoterapi ve / veya kemoterapi gibi tedaviler ilgili bölümlerde yapılmak üzere koordine edilir.
 

Hipofiz Tümörü Ameliyatı Nasıl Gerçekleşir?

Liv Hospital Hipofiz Cerrahisi Merkezi, bu önemli hastalık grubunun gerektirdiği tüm ileri teknolojik altyapıya sahiptir. Bu önemli bölgenin ameliyatlarının hassas bir şekilde yapılmasına imkan verecek her türlü güncel ameliyathane teknolojisi kurulmuştur. Son sistem ameliyathanemizde en son teknoloji ameliyat mikroskobu (OpMi Pentero 900, Zeiss), nöronavigasyon (Medtronic StealthStation S7), nöroultrason (Hitachi Aloka prosound alpha 7), lazer (thulium), ultrasonik aspiratör - dissektör (Sonopet), yüksek hızlı drill sistemleri (Medtronic Midas-Rex, Aesculap micrspeed, NSK Primado), nöroendoskopi sistemleri (Storz, Wolf), ve özelleşmiş hipofiz cerrahi ekipman sistemleri A+ gurubu özel beyin ve sinir cerrahisi ameliyathanesinde kurulmuş durumdadır. Gereken tüm olgulara ameliyat sırasında nöromonitörizasyon (sinir sistemi fonksiyonlarının ameliyat sırasında özel bilgisayar sistemi ile devamlı kontrol edilmesi), bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme yöntemleri uygulanır.
 

Hipofiz Tümörü Ameliyatı Sonrası Yakın Takip Yapılmalı

Hipofiz bölgesi hastalıkları sadece ameliyat öncesi tetkikleri, ameliyatı ve erken dönemi ile değil, ileri dönemlerde de yakın takip edilmesi gereken bir hastalık grubudur. Merkezimizin tüm hastaları ileri dönemde de yakın klinik, radyolojik ve laboratuar takipleri ile değerlendirilir.

 

Öne Çıkan Hizmetler