Beyin ve Sinir Cerrahisi

Liv Hospital Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Kliniği'nde hangi hastalıkların tanı ve tedavisi yapılır? Konu ile ilgili detaylar yazımızda.
Beyin ve Sinir Cerrahisi

Son Güncelleme Tarihi 5.03.2024 15:59:03

Nöroşirürji, sinir sistemi ile ilgili cerrahi müdahaleleri yapan ve tedavileri uygulayan bir tıbbi uzmanlık dalıdır. Bu uzmanlar, beyin, omurilik, periferik sinirler ve diğer sinir sistemi yapılarındaki hastalıkları veya sorunları değerlendirir ve cerrahi müdahaleleri gerçekleştirir. Nöroşirürji, tümör cerrahisi, inme tedavisi, epilepsi cerrahisi, omurilik cerrahisi, sinir sıkışmalarının düzeltilmesi gibi çeşitli konularda uzmanlaşmış bir alandır.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Nedir?

Nöroşirürji, sinir sistemi ve beyinle ilgili cerrahi müdahaleleri gerçekleştiren bir tıp uzmanlık dalıdır. Bu uzmanlar, beyin, omurilik, periferik sinirler ve diğer sinir sistemi bileşenlerindeki çeşitli hastalıkları, lezyonları veya anomalileri değerlendirir ve cerrahi yöntemlerle tedavi eder. Nöroşirürji, tümör cerrahisi, inme tedavisi, epilepsi cerrahisi, omurilik cerrahisi, sinir sıkışmalarının düzeltilmesi gibi bir dizi kompleks nörolojik sorunun cerrahi müdahalesini içerir.Nöroşirürji, hastaların sinir sistemi sağlığını iyileştirmek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla çeşitli cerrahi prosedürleri uygulayan multidisipliner bir uzmanlık dalıdır.

Klinikte Yapılan Genel ve Kompleks Cerrahi Uygulamalar

Liv Hospital Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Kliniği’nde; hem erişkin hem de pediatrik hasta grubunda görülen beyin ve sinir sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılıyor. Kliniğimizde; yüksek teknoloji ve deneyim gerektiren ileri uygulamalar da kusursuz olarak gerçekleştiriliyor.

 • Disk hernileri, dejenerativ omurga hastalıkları
 • Periferik sinir cerrahisi
 • Konjenital malformasyonlar
 • Kompleks beyin ve omurilik tümörlerinin cerrahi tedavisi
 • Anevrizma, kavernom ve AVM gibi vasküler malformasyonlara yönelik cerrahi tedaviler
 • Parkinson hastalığı, tremor ve distoni gibi hareket bozukluklarının cerrahi tedavisi ve epilepsiye yönelik ileri cerrahi uygulamaları yapılıyor.

Onkoloji Konseyi ile İdeal Tedavi

Liv Hospital Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nde; histopatolojik değerlendirmeler mikroskobik inceleniyor ve 9-14 alt birimden oluşan immünhistokimyasal paneller uygulanıyor. Sonuçlar ise nöroşirürji, onkoloji, nöroradyoloji ve patoloji uzmanlarının yer aldığı haftalık tümör konseylerinde tartışılıyor. Bu şekilde hastanın cerrahi sonrasında ideal tedavi şeması oluşturuluyor; radyoterapi ve kemoterapi gibi ek tedavi yöntemlerine ihtiyacı olup olmadığı belirleniyor. Konseyde, vakalara multidisipliner bir bakış açısıyla yaklaşılıyor. Hekimler, vakalarına kişiye özel tedaviler uygulanıyor.

Kompleks Hastalıklarda Yüksek Başarı

Nitelik ve zorluk derecesi dikkate alındığında, yapılan ameliyatların büyük kısmını kompleks beyin ve omurilik tümörleri, anevrizma, hemifasiyal spazm, trigeminal nevralji, parkinson ve distoni gibi hastalıklar oluşturuyor. Bunların yanı sıra genel nöroşirürji (beyin ve sinir cerrahisi) pratiğinde yer alan hastalıklara yönelik yaklaşımlar da gerçekleştiriliyor. Liv Hospital Beyin Cerrahisi Kliniği’nde; geçtiğimiz yıl yapılan özellikli beyin cerrahilerinde enfeksiyon ve komplikasyon oranı yüzde 0 olarak belirlenmiştir.

 

 

Üstün Donanım

Kliniğimizde; gerekli vakalarda elektrofizyolojik monitörizasyon yapılarak nörolojik fonksiyon kaybı riski en aza indirgenmektedir. Tüm kranial vakalar operasyon sonrası ilk gün, tek yataklı izole odalar şeklinde düzenlenmiş yoğun bakım ünitesinde beyin cerrahisi ve yoğun bakım ekibinin ortak yaklaşımı ile izleniyor. Genellikle hasta ertesi gün odasına transfer ediliyor ve kendisi için en güvenli ve en doğru dönemde taburcu ediliyor.

Deneyimli Ekip

Çoğu vakalarda ameliyat sırasında veya sonrasında kan transfüzyonu gerekmemiştir. Bu sonuçların elde edilmesinde deneyimli ekip çalışması ve ileri teknolojik donanım önemli rol oynamaktadır.

Pediatri Kliniği ile İşbirliği

Pediatrik hastaların ameliyat öncesi değerlendirilmesi ve ameliyat sonrası takibinde hastanemiz pediatri bölümü birinci derecede aktif rol oynar ve hastalar yattıkları sürece pediatri uzmanları ile birlikte takip edilir.

Klinikte Yapılan Genel ve Kompleks Cerrahi Uygulamalar

 • Disk hernileri, dejenerativ omurga hastalıkları
 • Periferik sinir cerrahisi
 • Konjenital malformasyonlar
 • Kompleks beyin ve omurilik tümörlerinin cerrahi tedavisi
 • Anevrizma, kavernom ve AVM gibi vasküler malformasyonlara yönelik cerrahi tedaviler
 • Parkinson hastalığı, tremor ve distoni gibi hareket bozukluklarının cerrahi tedavisi ve epilepsiye yönelik ileri cerrahi uygulamaları yapılıyor.

Liv Hospital Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Kliniği’nde; kompleks cerrahilerin gerektirdiği uzman kadrosu ve teknolojik alt yapısıyla dünya standartlarında bir donanımla, kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti veriliyor.

 

 

 

Bunlar da ilginizi çekebilir
Left Arrow
Right Arrow