Çocuklarda Bronkoskopi

Bronkoskopi Nedir?

Bronkoskopi, burundan başlayarak, geniz, gırtlak, ses telleri, ana soluk boruları ve bronşlara kadar tüm hava yollarının, bronkoskop denilen aletle incelenmesi işlemidir.


Bronkoskopinin Neden Yapılır?

Bu inceleme esnasında hava yollarında bulunan geniz eti, kıkırdak ve ses telleri problemleri, üst ve alt hava yoluna ait doğumsal kitle, tümör vb durumlar, soluk boruları ve bronşlara ait dıştan bası, doğumsal anatomik problemler, tümör ve yabancı cisim gibi bronş içi problemlerin gözlemlenmesi amaçlanır. Ayrıca hava yollarında bulunan sekresyonların ve balgamların durumu, rengi, miktarı ve dağılımı değerlendirilir ve örnekler alınarak mikrobiyoloji başta olmak üzere çeşitli laboratuvarlara gönderilerek incelenmesi sağlanır.
 

Bronkoskopi Nasıl Yapılır?

İşlem anestezi doktoru eşliğinde ve lokal anestezi kullanılarak yapılır ve hastalar bir süre uyanma odasında bekletilir. İlave problemi olmayan birçok hasta birkaç saatlik müşahadenin ardından aynı gün evine gidebilir.
 

Bronkoskopi Kimlere Yapılır?

 • Sebebi açıklanamayan, tedaviye dirençli ve tekrarlayan tüm solunum yolu problemleri
 • Gırtlak, boğaz ve göğüsten gelen ince ve kaba hırıltılar ve gürültülü solunumlar
 • Sebebi açıklanamayan solunum zorluğu
 • Sebebi açıklanamayan, tedaviye dirençli ve sık tekrarlayan hışıltı ve hırıltı 
 • Geçmeyen öksürük (Kronik öksürük)
 • Konik balgam çıkartma
 • Hemoptizi (Kanlı balgam)
 • Akciğer grafisi ve radyolojide tedaviye dirençli bulgular (Aynı bölgede tekrarlayan zatürre, sönük akciğer (Atelektazi), bronşlarda genişleme (Bronşektazi)
 • Dirençli akciğer enfeksiyonu bulguları
 • Hava yollarına yabancı cisim kaçma şüphesi olan çocuklar
 • Fizik muayenede dirençli dinleme bulguları, aynı yerde tekrarlayan patolojik sesler
 • Akciğerlerde solunum seslerinde taraf farkı
 • Tedaviye dirençli ağır ve zor astım ayırıcı tanısı
 • Solunum yetmezliği
 • Solunum sekresyon örneği ihtiyacı olan fakat alınamayan çocuklar (Balgam çıkartamayan bazı çocuklarda bronşlardan sıvı örneği alınma zorunluluğu olanlar)
 • Trakeostomi kanülü olan hastalarda kanül çıkartılması öncesinde hava yolu kontrolü amaçlı
 • Yoğun bakımda yatan bebek ve çocuklarda solunum destek cihazından ayrılamama durumlarında yapılır.