Çocuk Göğüs Hastalıkları

Çocuk göğüs hastalıkları, çocuklarda solunum sistemi ve akciğerle ilgili sorunları inceleyen bir tıp dalıdır.
Çocuk Göğüs Hastalıkları

Son Güncelleme Tarihi 19.04.2024 08:59:07

Çocuk göğüs hastalıkları, solunum sistemi ve göğüs boşluğu ile ilgili çeşitli sorunları içeren bir tıbbi alanı ifade eder. Bu alanda uzmanlaşmış doktorlar, çocuklarda solunum, akciğer ve göğüs boşluğu ile ilgili hastalıkları teşhis etme, değerlendirme ve tedavi etme konusunda uzmanlaşmışlardır.

Çocuk Göğüs Hastalıkları Hangi Hastalıklara Bakar?

Çocuk göğüs hastalıkları, çocuklarda solunum sistemi ve göğüs boşluğu ile ilgili bir dizi hastalığı ve durumu ele alır. Çocuk göğüs hastalıkları uzmanları veya pediatrik pulmonologlar, çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarından kronik solunum hastalıklarına kadar çeşitli durumların teşhis ve tedavisi konusunda uzmanlaşmıştır.

İşte çocuk göğüs hastalıklarının ele aldığı bazı hastalıklar:

 • Astım: Astım, hava yollarının daralması ve iltihaplanması nedeniyle nefes alma güçlüğüne yol açan kronik bir solunum hastalığıdır. Özellikle çocuklarda sık görülen bir durumdur.
 • Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları: Grip, soğuk algınlığı ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonları, çocuklarda yaygın olarak görülen hastalıklardır. Öksürük, burun akıntısı, boğaz ağrısı gibi semptomlar içerir.
 • Bronşit: Bronşit, bronş adı verilen hava yollarının iltihaplanmasıdır. Çocuklarda genellikle viral enfeksiyonlara bağlı olarak gelişebilir ve öksürük, balgam üretimi ve nefes darlığına neden olabilir.
 • Zatürre (Pnömoni): Akciğer dokusunun iltihaplanması sonucu oluşan bir enfeksiyondur. Pnömoni ateş, öksürük, nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi semptomlara yol açabilir.
 • Kistik Fibrozis: Kistik fibrozis genetik bir bozukluktur ve vücuttaki bezlerin salgılarının yoğun ve yapışkan olmasına neden olur. Solunum sistemi, sindirim sistemi ve diğer organları etkileyebilir.
 • Obstrüktif Uyku Apnesi: Çocuklarda uyku sırasında üst hava yollarının tıkanması sonucu oluşan solunum duraklamalarına neden olan bir durumdur.
 • Bronşiyolit: Genellikle solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak gelişen, özellikle bebeklerde görülen bir durumdur. Küçük bronşiyollerin iltihaplanması ve şişmesine yol açar.
 • Çocukluk Çağı İnterstisyel Akciğer Hastalıkları: Akciğer dokusunu etkileyen inflamatuar veya fibrotik durumlar, çocuklarda nadir görülen ancak ciddi olabilen hastalıklardır.

Liv Hospital Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği

Liv Hospital Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği, çocukların solunum yollarına ait akut ve kronik hastalıklarının tanı ve tedavisini yapabilecek üst düzey teknolojik imkanlar ve alanında uzman deneyimli ekibiyle dünya standartlarında hizmet vermektedir. Çocuk göğüs hastalıkları çocuklarda en sık görülen şikayet ve hastalıkların tanı ve tedavisinde anahtar rol oynamaktadır. Kliniğimizde başta bronkoskopi olmak üzere ter testi, allerji testleri, solunum fonksiyon testleri, uyku çalışmaları ev diğer testler yapılmaktadır.

 • Düzelmeyen kronik öksürük,
 • Düzelmeyen tekrarlayan hırıltı- hışıltı,
 • Gırtlaktan ses gelme
 • Fizik muayenede dirençli dinleme bulguları, aynı yerde tekrarlayan patolojik sesler
 • Akciğer grafisindeki ve tomografideki anormal bulgular,
 • Düzelmeyen kronik balgam, 
 • Hemoptizi (Kanlı balgam)
 • Göğüs ağrısı
 • Nefes almada zorlanma,
 • Tekrarlayan ve dirençli bronşit- bronşiolit,
 • Dirençli astım, 
 • Horlama- uyku bozuklukları, uykuda solunumda zorlanma)
 • Tedaviye dirençli ve kronik sinüzit ve kulak iltihabı (hava yollarındaki tüycüklerin çalışmaması sonucu ortaya çıkan doğuşsal hastalık bulgusu)
 • Solunum sekresyon örneği ihtiyacı olan fakat alınamayan çocuklar (Balgam çıkartamayan bazı çocuklarda bronşlardan sıvı örneği alınma zorunluluğu olanlar)
 • Yoğunbakımda yatan bebek ve çocuklarda solunum destek cihazından ayrılamama
 • Trakeostomi kanülü olan hastalarda kanül çıkartılması öncesinde hava yolu kontrolü
 • Doğuştan akciğer problemleri, 
 • Hava yoluna yabancı cisim kaçırma,
 • Solunum yetmezlikleri- solunum destek cihazı kullanma durumu,
 • Nefes alma güçlükleri,
 • Göğüs duvarı anormallikleri,

Liv Hospital Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniğinde İlgilenilen Hastalıklar

 • Alt solunum yolu enfeksiyonları (Zatürre, bronşit, bronşiolit)
 • Astım
 • Solunum yetmezliği
 • Akciğer hasarı
 • Hava yolu darlıkları
 • Bronşiektazi (bronş genişlemeleri)
 • Atelektazi (Akciğer sönmesi)
 • Kistik fibrozis
 • Horlama ve uykuda solunum bozuklukları
 • Pirimer siliyer diskinezi (Tedaviye dirençli ve kronik sinüzit ve kulak iltihabı, kronik balgamlı öksürük ve bazı vakalarda kalbin ters yerleşimli olması/ kısırlık ile giden hastalık: Hava yollarındaki tüycüklerin çalışmaması sonucu ortaya çıkan doğuşsal bir hastalık)
 • Doğumsal akciğer hastalıkları
 • Trakeostomili ve solunum cihazına bağlı çocuklar
 • SMA ve duchenne muskuler distrofisi gibi nörolojik ve metabolik hastaların (Kas ve sinir tutulumu olanlar)solunum yetmezliği izlemi
 • Tüberküloz
 • Yabancı cisim aspirasyonları
 • Akciğerin kistik hastalıkları
 • Göğüs kafesi problemleri
 • Ani hayatı tehdit edici olay (Öleyazma)

Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği'nde Tanıya Yönelik Yapılan Testler

 • Solunum sekresyon örneklerinden mikrobiyolojik çalışmalar (Balgam ve burun arkası örnekleri)
 • Ter testi
 • Cilt allerji testleri
 • Solunum fonksiyon testi
 • Fleksibl bronkoskopi
 • Bağışıklık testleri 
 • Kan gazı testleri
 • Uyku testi.