Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları

Liv Hospital Çocuk Alerjisi ve Astım Kliniği, tüm alerjik hastalıkların teşhis ve tedavisini yapabilecek üst düzey teknolojik imkanlar ve alanında uzman deneyimli ekibiyle dünya standartlarında hizmet veriyor.

Tanı ve Tedavi Alerji Uzmanlarınca Yapılıyor

Liv Hospital Çocuk Alerjisi ve Astım Kliniği’nde; çocuklarda alerjik hastalıkların teşhis ve tedavisi alerji uzmanlarınca yapılıyor. Sadece alerji testi, kan tahlili ve solunum fonksiyon testleri teşhis için yeterli değildir. Bu konuda eğitimli ve deneyimli alerji hekimlerimiz, alerji testlerinin hangi teknikle yapılacağını şikayet ve muayene bulgularına göre değerlendirilir ve sonuçları da başarı ile yorumlanır.


Güçlü Altyapı

Alerjik hastalıkların çocuklarda görülme sıklığı her geçen gün artıyor. İstanbul'da yapılan çalışmalarda her 6-7 çocuktan 1’inde astım olduğu, her 10 çocuktan 1’inde alerjik nezle ve her 20 çocuktan 1’inde egzama görüldüğü bildiriliyor.
Liv Hospital Çocuk Alerjisi ve Astım Kliniği, alerjik hastalıkların tanı ve tedavisinde en az tetkik ve en az ilaçla vücuda en az zararı vermeyi hedeflemiştir. Güçlü alt yapısı ve alanında deneyimli uzman ekibimiz kliniği, ülke içinde ve ülke dışında önemli bir “Alerji ve Astım Ünitesi” haline getirmiştir.


Liv Hospital Çocuk Alerjisi ve Astım Kliniği’nde Yapılan Testler:

  • Alerji Deri Testleri
  • Alerjik hastalıklara neden olan alerjenleri tespit etmek için Deri Prick Testleri yapılır. Bu testler, alerjinin nelere bağlı olduğunu tespit etme amacına yöneliktir. Deri testleri; yenidoğan bebekler de dahil olmak üzere her yaşta yapılabilir.
  • Besin Yükleme Testi
  • Besin alerjisi teşhisi için gerektiğinde inek sütü, yumurta gibi besinlere karşı yükleme testi yapılabilir.

 

İlaç Alerji Testleri

Penisilin, sefelosporin gibi antibiyotikler, lokal anestezik maddeler gibi ilaçlara karşı alerji testi ve provakasyon testleri yapılabilir.


Dezentizasyon

İlaç alerjisi olan bir çocukta ilaç alerjisi olan ilacın kullanılması için dezentizasyon yapılabilir.


Patch Testleri (Yama Testleri)

Temas sonrası oluşan alerjik hastalıkların teşhisinde ve gıda alerjilerinin Tip 1 alerjik reaksiyondan farklı gelişen alerjilerin teşhisinde uygulanan testlerdir.


Kanda Alerji (Besin ve İnhalan) Testleri

Kanda alerjen spesifik IgE ölçümü; klinikte en hassas, gelişmiş ve güvenilir yöntem ile yapılır.


Astım Kontrol Testi

Astımın teşhisinde, kontrolde olup olmadığını anlamak için çocuğun nefesindeki nitrik oksit seviyesine bakılır. Çocukların kolayca yapabilmeleri için bu test, bilgisayarda animasyon programları ile birlikte yapılır.


Solunum Fonksiyon Testleri

Solunum fonksiyon testleri 6 yaş ve daha büyük çocuklarda yapılır. Bu test, astım ve diğer akciğer hastalıklarının tanısı için oldukça önemlidir. Klinikte ayrıca astım tanısı alan hastaların takiplerinde yapılan kontrol solunum fonksiyon testleri ile ilaç tedavisinden yarar görüp görmedikleri ve hastalığın kontrol altında olup olmadığı saptanabilir.


İmmünoterapi (Alerjen Aşı Tedavisi)

Alerjen immünoterapi ile alerjenlere karşı direnç kazandırılır ve altta yatan astım ve alerjik rinitin iyileşmesi sağlanır. Gerek subkütan (cilt altı enjeksiyon şeklinde)  gerekse sublingual (dilaltı aşılama) klinikte uygulanır.


Ter Testi

Ter testi; kistik fibroz hastalığının olup olmadığını göstermek için yapılan bir testtir. Bu testin, özellikle doğuştan olan bu hastalığın, erken tanı ve tedavisi için mutlaka yapılması gereklidir.


Nükleer Tıp (GÖR Sintigrafisi vb.)

Tedaviye dirençli vakalarda reflü sintigrafisi gerekebilir. Klinikte, reflü sintigrafisi çekilir.


Radyoloji (Tomografi, BT Anjiyo, MR vb.)

Astım ve alerjik hastalıkların ayırıcı tanısında radyoloji bölümü çok büyük önem taşır. Bölümümüzde, en üst teknolojiyle donatılmış cihazların bulunması ve filmlerin yorumlanması konusunda çok tecrübeli hekimlerin olması çok büyük fayda sağlar.


Videolu Hasta Eğitimi

Doktorumuzun önerdiği astım ile ilgili ilaçların ve inhalasyon cihazlarının kullanımı ve hastalıklarla ilgili eğitimler uzman doktorlar tarafından video anlatımlı olarak verilir

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde