Çocuk Psikolojisi

Liv Hospital Çocuk ve Ergen Psikolojisi Bölümü’nde çocuğu / genci ve ailesini tanıma / değerlendirme çalışmalarını takiben duygusal, davranışsal ve akademik sorunlara yönelik uygun psikoterapi hizmetler sunuluyor. Bölümde uygulanan psikoterapiler arasında; oyun terapisi, bireysel terapiler (psikodinamik ve bilişsel-davranışsal yönelimli), grup terapisi ve çocuk / genç odaklı aile terapisi bulunuyor. Ayrıca, ihtiyaca yönelik durumlarda Çocuk-Ergen Psikiyatrisi Bölümü ile işbirliği içerisinde çalışılıyor. Ebeveynlere yönelik bireysel / çift terapisi veriliyor.Çocuk ve ergenlerde en yaygın görülen psikolojik problemler

  • Korku ve endişeler
  • Tuvalet eğitimi
  • Takıntılar
  • Aile içi çatışma / aile içi iletişim sorunları
  • Disiplin sorunları
  • Okul problemleri
  • Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, özel öğrenme bozukluğu
  • Davranış sorunları
  • Boşanma süreci
 
 

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde