Çocuk Psikolojisi

Çocuk psikolojisi, doğumdan ergenliğe kadar olan dönemde çocukların duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimini inceleyen bir psikoloji alt dalıdır. Çocuk psikolojisi, çocukların nasıl düşündüklerini, hissettiklerini ve davrandıklarını anlamamıza yardımcı olur.

Çocuk Psikolojisi Nedir?

Çocuk psikolojisi, çocukların duygusal, zihinsel, sosyal ve davranışsal gelişimlerini inceleyen bir psikoloji dalıdır. Bu alan, genellikle doğumdan ergenlik dönemine kadar olan yaş aralığında çocukların nasıl düşündükleri, hissettikleri, davrandıkları ve ilişki kurdukları üzerine odaklanır.

Çocuk Psikolojisi Hastalıkları Nelerdir?

Çocuk ve ergenlerde en yaygın görülen psikolojik problemler:

  • Korku ve endişeler
  • Tuvalet eğitimi
  • Takıntılar
  • Aile içi çatışma / aile içi iletişim sorunları
  • Disiplin sorunları
  • Okul problemleri
  • Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, özel öğrenme bozukluğu
  • Davranış sorunları
  • Boşanma süreci

Liv Hospital'de Çocuk Psikolojisi

Liv Hospital Çocuk ve Ergen Psikolojisi Bölümü’nde çocuğu/genci ve ailesini tanıma/değerlendirme çalışmalarını takiben duygusal, davranışsal ve akademik sorunlara yönelik uygun psikoterapi hizmetler sunuluyor. Bölümde uygulanan psikoterapiler arasında; oyun terapisi, bireysel terapiler (psikodinamik ve bilişsel-davranışsal yönelimli), grup terapisi ve çocuk/genç odaklı aile terapisi bulunuyor. Ayrıca, ihtiyaca yönelik durumlarda Çocuk-Ergen Psikiyatrisi Bölümü ile işbirliği içerisinde çalışılıyor. Ebeveynlere yönelik bireysel/çift terapisi veriliyor.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde