Hangi Ruhsal Sorunlarla Karşılaşabilirler?

Çocuk ve ergenlerde bazen genetik bazen de olumsuz yaşam olayları, ruhsal hastalıkların ortaya çıkışını tetikleyebilir. Ortaya çıkan ruhsal belirtiler, uygun olmayan ebeveyn tutumları ve olumsuz yaşam olayları ile şiddetlenebilir.


 • Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
 • Davranım bozukluğu
 • Tik bozukluğu
 • Otistik bozukluk
 • Gelişim geriliği
 • Uyku bozuklukları
 • Depresyon
 • İki uçlu bozukluk
 • İntihar
 • Takıntılar
 • Madde kullanımı
 • Yeme bozuklukları
 • Kaygı bozuklukları (çekingenlik, kaygılı olma, anneden ayrılamama, okul fobisi, panik bozukluk)
 • Travma sonrası stres bozukluğu
 • Madde kullanım bozuklukları vb. görülen ruhsal bozukluklar, çocuk ve gencin uyumunu, ilişkilerini, akademik becerilerini aynı zamanda ailenin yaşamını olumsuz etkiler.
Aileler, çocuklarında ruhsal sorunlar olup olmadığını anlamak için, yaşıtlarından farklı özelliklerinin olup olmadığına dikkat etmeleri, bunları fark etmeleri ve bu sorunların çözümü için çocuk psikiyatristlerinden yardım almaları önemlidir.


Çocuk ve Ergenin Ruhsal Sorunları Aileyi Etkiler mi?

Çocuk ve ergenler, gelişim özelliklerinde ya da ruhsal nedenlerle sorun yaşadıklarında aile, okul ve sosyal ilişkileri olumsuz etkilenir. Bu sorunlarla baş etmek çocuk ve aile için güçleşir. Bu sorunların yol açtığı durumlar anne-baba ve diğer kardeşleri etkiler. Aileler kendilerini çaresiz, tükenmiş hissedebilir ve çocuklarıyla yoğun çatışmalar yaşayabilirler. Bu gelişimsel ve ruhsal sorunlar bir aile çatışması, ilişki sorunu yumağı haline gelebilir. Bu sorunlar hakkında ailenin bilgilendirilmesi, uygun yaklaşımlar konusunda rehberlik edilmesi, ruhsal sorunun çözümü, aynı zamanda ailenin çocukla-çocuğun aile ile karşılıklı yaşadığı ilişki sorunu yumağını da çözecektir.


Çocuklar Büyürken Ne Zaman Çocuk Psikiyatrisi Desteği Gerekir?

Çocuklar doğdukları dönemden itibaren farklı gelişim dönemlerinde farklı özellikler gösterirler. Bu dönemlerde belli yetenek ve becerileri kazanırlar. Anne ve baba çocuğun bu dönemlerdeki özelliklerini bildiğinde ve bu özelliklere uygun davrandığında çocuğun ruhsal gelişimi sağlıklı bir şekilde devam eder. Ancak uygun destek ve yaklaşımlar olmadığında ise ruhsal gelişimde sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorunlar:
 • Korkular
 • İnatçılık
 • Konuşmada gecikme
 • Hareketlilik
 • Kurallara uymama
 • Yeme sorunları
 • Uyku sorunları
 • Çiş-kaka kaçırma
 • Tikler
 • Kekeleme şeklinde ortaya çıkabilir.

Çocuk ruh sağlığı uzmanları, sorun olduğu dönemlerde ebeveynlere sorunların çözümünde yol gösterirler ve çocuğun gelişimini tekrar sağlıklı bir yola girmesini sağlarlar.

Ders Başarısı ve Okul Sorunu Yaşayan Çocuklar

İlkokula başlayan çocuklarda okula başlama ile birlikte okulla ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Bunlar;

 • Okulda kurallara uymakta güçlük çekme
 • Okula gitmek istememe
 • Anneden ayrılmak istememe
 • Dikkatsizlik
 • Öğrenememe
 • Sınav kaygısı
 • Kendine güvenememe
 • Çekingenlik
 • Korkular gibi sorunlar olabilir.

Bu sorunların varlığında çocuk, aile ve okul arasında çatışmalar yaşanabilir. Anne ve babalar bu sorunların farkına varmalı, nedenlerinin anlaşılmasında ve sorunun çözümünde çocuk psikiyatristlerinden destek almalıdırlar.