Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve konuşma terapisti/patoloğu (DKT) insan iletişimi ve dil - konuşma ile ilgilenir ve tüm yaş gruplarında ses, konuşma, yutma fonksiyonları ve dil bozukluklarının tedavisinde görev alır. Dil ve konuşma terapisti/patoloğu, insan iletişimi ile ilgili bozuklukların yaşam boyu önlenmesi, ayırıcı tanısı, değerlendirmesi, tedavisi ve bilimsel incelemesinden sorumlu bir sağlık meslek mensubudur.

Dil ve Konuşma Terapisi Nedir?

Dil ve Konuşma Terapisi (DKT), bireylerin iletişim becerilerini değerlendirmeyi, geliştirmeyi ve rehabilite etmeyi amaçlayan bir terapi türüdür. Bu terapi, dil, konuşma, ses, işitme ve iletişim becerilerinde yaşanan sorunlara yönelik çeşitli müdahale yöntemlerini içerir. Dil ve konuşma terapisi genellikle çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir yaş aralığındaki bireyler için uygundur.

Dil ve Konuşma Terapistleri Hangi Hastalıklara Bakar?

Görev, Yetki ve Sorumluluklar:
 • Çocuk, ergen, yetişkin ve yaşlılarda insan iletişimini ilgilendiren tüm bozuklukları önleme, ayırıcı-tanısını koyma ve müdahale programı hazırlayıp uygulamadan sorumludur
 • Artikülasyon (dudak-damak yarığı, serebral palsi vb. bağlı ya da işlevsel gelişimsel yetersizlik, geç gelişme ya da nedeni belli olmayan) ve diğer konuşma sesi bozuklukları
 • Afazi (inme sonrası dil ve konuşma kaybı) ve diğer nörolojik kökenli (dizartri, apraksi) konuşma ve dil bozukluklarını değerlendirme, terapi
 • Yutma, yutkunma bozuklukların terapisi
 • Ses bozuklukları
 • Özgül dil bozuklukları
 • Özgül öğrenme güçlüğü (disleksi, disgrafi, diskalkuli) ile mantıksal işlemlemeyi/akıl yürütmeyi etkileyen bozukluklar
 • Özel gereksinimli, gelişimsel yetersizliği olan (otizm gibi) çocuklara yönelik erken dil ve konuşma eğitimi ve terapisi
 • İşitme kayıplı çocuklara ve edinilmiş işitme kaybı olan bireylere konuşma ve dil terapisi
 • Larenjektomi, trakeostomi sonrası yutma ve konuşma terapisi
 • Yaşlanmaya bağlı serebral bozuklukları (ALS, Parkinson, Alzheimer, Demans vb.) olan bireylere iletişim amaçlı terapi

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde