Yapılan İşlemler

Radyoloji Bölümü İşlemleri Nelerdir

Radyoloji Bölümü, çeşitli görüntüleme teknikleri kullanarak hastalıkların teşhis ve takibi için önemli işlemler gerçekleştirir. Manyetik rezonans görüntüleme (MR), bilgisayarlı tomografi (BT), ultrasonografi ve röntgen gibi modern teknolojilere dayanan işlemlerle hastaların iç yapıları detaylı bir şekilde incelenir. Bu görüntüleme teknikleri, organların ve dokuların durumu hakkında bilgi sağlayarak hastalıkların tanısında önemli bir rol oynar. 


Liv Hospital Radyoloji Bölümünde Yapılan İşlemler 

Liv Hospital'ın Radyoloji Bölümü, modern teknoloji ve uzman kadrosuyla tanınan bir sağlık birimidir. Radyoloji, görüntüleme tekniklerini kullanarak hastalıkların teşhis ve takibini gerçekleştiren önemli bir tıbbi alanı kapsar.

Biyopsi

Kanser tanısı, şüphelenilen dokunun patoloji laboratuvarında değerlendirilmesi sonucu kesinleştirilir. Tomografi, ultrason gibi görüntüleme yöntemleri eşliğinde şüpheli dokudan örnek almak güvenilir bir yöntemdir.
 

TAKE / Kemoembolizasyon

Cerrahi tedavinin uygulanamadığı karaciğer tümörlerinde yüksek doz kemoterapi ile birlikte tümörü besleyen damarların tıkanması işlemidir. Bu durumda etkinlik artmakta yan etki görülme ihtimali azalmaktadır. Tedavi, anjiyografi odasında yapılır. Hastanın yaşam kalitesini ve süresini artırır.
 

Radyofrekans Ablasyon

Tomogrofi ya da ultrason görüntüleme eşliğinde tümör dokusu içerisine yerleştirilen şemsiye şeklinde iğne ile tümör dokusunun yakılarak yok edilmesi işlemidir. İşlem hafif anestezi ile yapılır. Tedavinin ertesi günü hasta evine dönebilir. Cerrahi uygulanamayan hasta grubunda önemli bir seçenektir.
 

Safra ve İdrar Yolu Tıkanıklıklarının Açılması

Tümör tedavisi sırasında oluşan safra ve idrar kanalı tıkanıklıkları hayatı tehdit edebilir. Kemoterapinin kesintiye uğramasına neden olabilir. Bu durumda tıkanıklıkları giderecek girişimler hastanın tedaviye uyumunu ve yaşam kalitesini arttırır.