Girişimsel Radyoloji

Girişimsel radyoloji, görüntüleme tekniklerinin yardımıyla tanı ve tedavi amaçlı müdahalelerin gerçekleştirildiği bir alandır.
Girişimsel Radyoloji

Son Güncelleme Tarihi 28.06.2024 11:40:54

Girişimsel radyoloji, görüntüleme tekniklerinin yardımıyla tanı ve tedavi amaçlı müdahalelerin gerçekleştirildiği bir alandır. Radyoloji uzmanları tarafından yürütülen girişimsel radyolojide ileri görüntüleme teknikleri kullanılarak minimal invaziv prosedürler gerçekleştirilir. Minimal invaziv müdahaleler, cerrahi müdahalelere kıyasla daha küçük çaplı ve daha az riskli olabilirler.

Cerrahi müdahalelerle beraber ya da onlara alternatif olarak kullanılabilir. Girişimsel radyolojinin başlıca teknikleri şunlardır: 

 1. Floroskopi: Gerçek zamanlı görüntü sağlayan bir röntgen teknolojisi kullanılarak, ince bir kateter veya iğne yönlendirmek için kullanılır.
 2. Ultrasonografi: Ses dalgalarının kullanılmasıyla vücut içindeki organların gerçek zamanlı görüntülenmesini sağlayan bir tekniktir.
 3. BT (Bilgisayarlı Tomografi): Kesitsel görüntüler sağlayan bu teknik, detaylı anatomik bilgileri elde etmeye yardımcı olur.
 4. MR (Manyetik Rezonans): Yüksek manyetik alan ve radyo dalgaları kullanarak vücut içinde ayrıntılı görüntüler elde etmeye yönelik bir tekniktir.

Bu teknikler yardımıyla girişimsel radyolojide bazı hastalıkların tanısı yapılabilir ve tedavisi sürdürülebilir.

Girişimsel Radyoloji Hangi Hastalıklara Bakar

Girişimsel radyolojinin ilgilendiği başlıca hastalıkları şu şekilde sıralayabiliriz:

 1. Damar Hastalıkları:

  • Anjiyografi: Damarların görüntülenmesi ve damar tıkanıklıklarının belirlenmesi.
  • Anjiyoplasti ve Stent Uygulamaları: Damar tıkanıklıklarının açılması ve genişletilmesi.
  • Embolizasyon: Anormal damar büyümesini durdurmak veya kan damarlarını tıkamak için kullanılır.
 2. Kanser:

  • Radyofrekans Ablasyon: Kanserli dokuyu ısıtarak yok etmek.
  • Transarteriyel Kemoembolizasyon (TACE): Karaciğer kanseri gibi durumlar için kullanılan bir tedavi yöntemi.
 3. Safra Yolları ve Karaciğer Hastalıkları:

  • Safra Kesesi İncelemeleri: Safra kesesi problemlerinin değerlendirilmesi.
  • Transhepatik Kolanjiyografi: Safra yollarının görüntülenmesi ve cerrahi müdahale için harita oluşturulması.
 4. Solunum Sistemi Hastalıkları:

  • Bronkoskopi: Solunum yollarının içine bakılması ve biyopsi alınması.
  • Göğüs Tüpü (Pleura) Drenajı: Göğüs boşluğundan sıvı veya hava çıkarılması.
 5. Böbrek ve Üriner Sistem Hastalıkları:

  • Nefrostomi ve Üreteral Stent Uygulamaları: Böbrek veya üreterdeki tıkanıklıkların tedavisi.
 6. Kemik ve Eklem Hastalıkları:

  • Vertebroplasti ve Kyphoplasti: Omurilikteki çatlakların tedavisi.
 7. Nörolojik Hastalıklar:

  • Vertebrobasilar Anjiyografi: Beyindeki damarları değerlendirmek.
  • Yüksek İnterstisyonlu Fokus Ultrason (HIFU): İnme tedavisi ve beyin tümörleri için kullanılan bir yöntem.
  Liv Hospital Girişimsel Radyoloji

  Liv Hospital Radyoloji Kliniği, girişimsel radyoloji teknikleri ile beyin anevrizmasından beyin tümörlerine birçok hastalıkta ameliyat edilmeden tedavi imkanı sunmaktadır. İşlem sonrası hasta direkt taburcu edilebilmektedir.

  Klinik, girişimlere rehberlik eden ileri teknoloji ürünü bir anjiyografi cihazına sahiptir.

  Klinikte %100 iyileşme sağlayan ameliyatsız varis tedavisi yapılmakta ve hasta tedavi sonrası hemen eve taburcu edilmektedir.

  Vasküler tanı ve tedaviler

  • Stentleme ve anjiyoplasti işlemleri (Aorta, iliyak, renal, mezenterik, femoral ve diz altı damarlar, üst ekstremite, diyaliz fistül darlıkları)
  • Anevrizma tedavisi
  • Hipervasküler tümörlerde preoperatif embolizasyon (Kemik tümör metastazı, RCC, Nöral tümörler vs)
  • Myom ve adenomyozisin semtomatik tedavisinde ameliyatsız minimal invaziv bir opsiyon olarak embolizasyonla tedavisi

  Doku biyopsileri, drenajlar ve onkolojik hastalarda RF aplasyon tedavileri

  • Lokal ileri karaciğer tümörleri tedavisi
  • Cerrahi adayı olmayan hasta grubunda lokal tümör ablasyonu (RF ablasyon, Mikrodalga ablasyon, Nanoknife vs)( Karaciğer, akciğer, böbrek ve tiroid)
  • İnce iğne ve tru-cut tüm organ biyosileri (Karaciğer, böbrek, akciğer, kemik, prostat, tiroid, pankreas vs)
  • Apse, koleksiyon, biliyer sistem, üriner sistem, plevral ve peritoneal sıvı drenajı yapılmaktadır.