Bronkoskopi Ünitesi

Bronkoskopi Nedir?

Ucunda ışık olan endoskopik bir kamera ile solunum yollarının direkt olarak incelenmesine bronkoskopi denir.

Bronkoskopi Neden Yapılır?

Birçok akciğer hastalığının teşhisinde ve bazen tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Tanı amacıyla yapılan işlemlerde genellikle fleksibl (esnek) bronkoskop kullanılır. Deneyimli ve uzman hekimler tarafından ağız veya burun yoluyla havayollarına girmek suretiyle uygulanır.


Bronkoskopi Nasıl Yapılır?

Bronkoskopun içinden geçen bir kanal aracılığı ile aspiratör denilen emici bir cihazın da yardımıyla hava yollarının içindeki balgam ve kan gibi salgılar emilerek dışarı çekilmek suretiyle temizlenebilir.
Forseps (ucunda pens bulunan bükülebilir bir tel) yardımı ile bronş duvarından veya görülen hastalıklı bölgeden biyopsi denen küçük doku parçası alınır.
Küçük bir fırça yardımı ile hastalıklı bölgenin fırçalanması ile elde edilen materyale ek olarak serum fizyolojik verilip geri çekilmesi ile yapılan lavaj işlemi sonucunda hem sitolojik hem de bakteriyolojik inceleme olanağı sağlanır.
Direkt olarak görülemeyen fakat röntgen filminde yeri tespit edilen bölgeden radyoskopi altında bronkoskop kullanılarak akciğer dokusundan forsepsle biyopsi almak mümkündür. Buna transbronşial biyopsi denir.
Akciğer kanseri evrelendirmesinde gerekli olan lenf bezi örneklemesi bronkoskop aracılığı ile yapılan iğne aspirasyonu ile sağlanır. Bu aspirasyon konvansiyonel bronkoskop ile körlemesine yapılabileceği gibi daha yeni bir teknik olan bronş içi ultrasonun kullanıldığı EBUS ile direkt görerek de gerçekleştirilebilir.
 

Bronkoskopi Kimlere Yapılır?

  • Kanlı balgam çıkaranlara
  • Akciğer grafisinde anormal bir görünüm saptanıp diğer yöntemlerle tanı konamamış hastalara
  • Akciğer grafisi veya tomografisinde akciğer kanseri şüphesi olan, her türlü tetkik yapılıp (alerji, reflü, sinüzit vs.) nedeni bulunamamış uzayan öksürük yakınması olanlara
  • Balgamda tümör hücresi görülenlere
  • Akciğer kanseri takibi yapılan, nefes borusuna yabancı bir cisim kaçan hastalara
  • Nefes borusu ve bronş içinde tıkanmaya yol açan tümörlerde tümörü küçülterek havayolunu açmaya yönelik girişimsel bronkoskopi uygulamaları (lazer, argon plazma koagulasyonu, elektrokoter, cryokoter) önerilir.