Ritim Bozukluğu

Liv Hospital Ritim Bozukluğu Kliniği’nde; kalp ritim bozukluklarının tanı ve tedavisi planlanır. Ritim bozukluğu tanısı için ritim bozukluğu anında EKG kaydı gerekir. Bu amaçla Ritim Holter (olay kayıt edici cihazlar) kullanılır. Bayılma nedeninin araştırılmasında kullanılan eğik masa testi de Ritim Bozukluğu Kliniği’nde uygulanır. Kalp pili hastalarının takibi ve pil kontrolleri de yapılır.


Hangi Durumlarda Kalp Pili Takılır?

Kalp pili, kalp hızı yavaşladığı veya blok denen kalp içi elektrik iletisi bozulduğunda kullanılan gelişmiş teknolojik bir cihazdır. Kalp pili, kalbi uyararak yavaşlamasını engeller. Lokal anestezi ile cilt altına yerleştirilir. Ortalama 8 yıl boyunca çalışır. Bu sürenin sonunda ise değişmesi gerekir. Genellikle 6 ayda bir yapılan kontrollerle kalp pili hastalarının durumu değerlendirilmelidir. Kalp pili, bilgisayar yardımı ile dışarıdan programlanabilir. Batarya ömrü, kalp pilinin aldığı ritim kayıtları okunabilir.
 

Kalp Pili Olan Hastalar Nelere Dikkat Etmeli?

Kalp pili manyetik alandan ve elektriksel parazitlerden etkilenir. Bu nedenle kalp pili taşıyan hastaların uyması gereken hususlar vardır. MR görüntüleme yapılmamalı ve güvenlik taraması yapan kapılardan geçilmemelidir. Yeni kalp pilleri cep telefonu ya da elektrikli ev aletlerinin kullanımından etkilenmez.
 

İmplante Edilebilir Defibrilatör (ICD) Nedir?

İmplante Edilebilir Defibrilatör; ventriküler fibrilasyon denen ritim bozukluğuna bağlı ani ölümü engellemek için kullanılan bir çeşit kalp pilidir. Gerektiğinde elektrik şok vererek hayatı tehdit eden ritim bozukluğunu düzeltir. Genelde ventrikül fibrilasyon ihtimali olan ciddi kalp hastalıklarının varlığında kullanılır. Ani kalp durması yaşamış ve müdahale edilerek hayatta kalmış hastalarda etkili bir tedavi yöntemidir. Lokal anestezi ile cilt altına yerleştirilir. Batarya ömrü diğer kalp pillerine göre daha kısadır. Elektrik şoku yüksek enerji gerektirdiği için daha büyüktür.
 

Kalp Pili Kalp Yetmezliğini Önler mi?

Kalbin pompalama gücü azaldığında kalp yetersizliği ortaya çıkar. Bu hastalarda çabuk yorulma, nefes darlığı, ayaklarda şişme gibi belirtiler olur. İlaçlarla tedaviye rağmen yakınmalar düzelmeyebilir. Bu durumda yaşam kalitesi ciddi bir şekilde bozulabilir. Kalp yetersizliği hastalarının önemli bir kısmında kalbin boşlukları arasında koordinasyon bozulur. Bu hastalarda üç kablolu kalp pilleri; koordinasyonu sağlar, pompa gücünü arttırır ve yakınmaları düzeltir. Bu piller lokal anestezi ile cilt altına yerleştirilir. Diğer kalp pillerinden farklı olarak özel ekokardiyografi teknikleri ile çalışma şeklinin ayarlanması gerekir.
 

Elektrofizyoloji ve Kateter Ablasyon Nedir?

Taşikardi yapan farklı türlerde ritim bozuklukları vardır. Bu bozukluklar, kalbin değişik bölgelerindeki elektriksel anormalliklerden kaynaklanır. Normal kalpte olmaması gereken bir doku, anormal elektrikten sorumludur. Koroner anjiyografide olduğu gibi kasık damarlarından kalbe ilerletilen kateter ismi verilen tellerle, bu dokular bulunup yok edilir. Bu işlem kateter ablasyon olarak isimlendirilir. Anormal dokunun yok edilmesi için radyofrekans veya soğutma sistemi uygulanır. Kateter ablasyon yapılabilmesi için elektrofizyoloji cihazı gerekir. Takip amaçlı olarak bir gece hastanede yatış gerekebilir. Lokal anestezi ile yapılır.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde