Meme Kanseri Tarama ve Tanı 

Meme Kanseri Tarama ve Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Meme kanseri tarama ve tanı yöntemleri arasında mamografi, ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi görüntüleme teknikleri bulunur. Mamografi, röntgen kullanarak meme dokusundaki anormallikleri tespit etmeye yardımcı olur. Ultrasonografi, ses dalgalarını kullanarak meme dokusunu detaylı bir şekilde inceleyerek kist veya tümör gibi oluşumları değerlendirir. MRG ise manyetik alanlar ve radyo dalgaları kullanarak daha ayrıntılı meme görüntüleri elde etmeyi sağlar. Bu yöntemler, meme kanserinin erken teşhisi ve doğru tanısı için kullanılır.Liv Hospital'de Meme Kanseri Tarama ve Tanısı

Meme kanseri tarama veya tanısı amacıyla hastanemize müracaat eden kişilere meme hastalıkları konusunda uzmanlaşmış Genel Cerrahi Uzmanları tarafından öncelikle bir fizik muayene yapılmakta ve mevcut kitle ile ilgili tüm parametreleri değerlendirilmektedir. Daha sonra hastalar gerekli radyolojik tetkikleri için meme hastalıkları konusunda uzmanlaşmış bir Radyoloji Uzmanına yönlendirilmektedir. Hastanın yakınmalarına göre gerekirse kan tetkikleri de yapılabilmektedir. Radyolojik sonuçları takiben hasta gerekirse ileri tetkiklere yönlendirilmekte, gereğinde biyopsi yapılmaktadır. 
Bu işlemleri takiben meme kanseri açısından kişinin mevcut profili çıkarılmaktadır. Tedavi veya cerrahi işlem gerekiyorsa bunun planlaması yapılmakta, tedavi gerektirmiyorsa takip programı oluşturulmaktadır. 

Hangi hekim ve kliniklerle iş birliği içinde çalışılıyor?

Meme hastalıkları konusunda uzmanlaşmış Genel Cerrahi Uzmanları ile birlikte Radyoloji, Nükleer Tıp ve Patoloji Uzmanları iş birliği içinde çalışmaktadır.

Hangi tetkikler yapılıyor?

Memelerinizin bakımı ile ilgili birçok test vardır. Tıbbi testler, özellikle sonuçları beklerken, sinir bozucu olabilmelerine rağmen, memelerinizin sağlıklı kalması ve meme kanseri gelişirse uygun tedavinin yapılması için önemlidir.
Daha önce meme kanseri tanısı almamış ve erken tanının avantajlarından yararlanmak istiyorsanız, kısa bir süre önce meme kanseri tanısı almışsanız veya tedavi ve takibi devam eden bir meme kanseri hastası iseniz meme kanseri ile tıbbi tetkiklerin yan yana gittiğini bilmenizde fayda var.
Meme kanseri ile ilgili tetkiklerin çoğu aşağıdaki kategorilere dahildir.
 • Tarama tetkikleri: Her yıl çekilen mamografi gibi tarama tetkikleri sağlıklı görünen ve meme kanseri şüphesi olmayan kişilerde rutin olarak uygulanmaktadır. Amaç, herhangi bir belirti gelişmeden ve kanserin genellikle daha kolay tedavi edilebildiği erken dönemde kanseri saptamaktır.
 • Tanı tetkikleri: Biyopsi gibi tanı tetkikleri, belirtileri olan veya bir tarama testi sonucu meme kanseri şüphesi olan insanlara uygulanmaktadır. Bu tetkikler, meme kanseri mevcut olup olmadığını ve eğer varsa, meme dışına yayılıp yayılmadığını belirlemek için kullanılmaktadır. Tanı tetkikleri tedavi ile ilgili kararlara kılavuzluk etmesi amacıyla kanserle ilgili daha fazla bilgi toplamak amacıyla da kullanılmaktadır.
 • Takip testleri: Meme kanseri tanısı konduktan sonra, tedavi sırasında ve sonrasında tedavinin ne kadar iyi sürdüğünü takip etmek için pek çok tetkik kullanılmaktadır. Takip tetkikleri herhangi bir kanser yineleme belirtisini kontrol etmek için de kullanılabilir. 
 • Tarama, tanı ve tedavi sürecinde kullanılan tetkikler aşağıda sıralanmıştır.
 • Kendi kendine fizik muayene
 • Fiziksel meme muayenesi (doktor tarafından)
 • Mamografi
 • Meme ultrasonografisi
 • Meme MR (manyetik rezonans görüntüleme)
 • Bilgisayarlı tomografi (BT)
 • Duktal lavaj
 • PET-BT
 • Termografi
 • Dijital tomosentez
 • Margin Probe
 • Moleküler meme görüntüleme
 • Kemik taramaları (kemik sintigrafisi)
 • Meme biyopsisi
 • Akciğer grafisi
 • Tam kan testi (hemogram)
 • Kan kimyası
 • Tümör belirteçleri
 • Biyolojik patoloji testleri (FISH, IHC, HER2 Dual IHS, HER2 CISH, UPAPI)
 • Prognostik testler (Oncotype DX, MammaPrint, Mammostrat)