Liv Kronik Hasta Kliniği

Liv Kronik Hasta Konsültasyon Kliniği

Kronik bir hastalıkla başa çıkmak bazen zor olabilir. Hayatının uzun bir dönemini hastalıkla, hastalığın gerektirdiği önlem ve tedavilerle geçirirken psikolojik desteğe ihtiyaç duyulabilir.


Yardım istemekten çekinmeyin

“Kronik bir hastalığım var ve hayatımı nasıl daha iyi hale getirebilirim?” diye soranların atabileceği en önemli adım, başaçıkamayacaklarını hissettikleri anda yardım istemeleridir. Erken harekete geçmek, kronik hastalığın etkilerini anlamaya ve onunla yaşamaya yardımcı olacaktır. Stresi yönetmeyi öğrenmek, hayata olumlu, fiziksel, duygusal ve ruhsal bir bakış açısı sağlayacaktır. Bu ihtiyacın öneminden yola çıkarak Liv Hospital Psikiyatri Kliniği multidisipliner bakış açısıyla “Liv Kronik Hasta Konsültasyon Kiniği oluşturuldu. Klinikte amaç; sağlık sonuçlarını en iyi hale getirmek, stresle etkili bir şekilde başaçıkmak ve duygusal direnci artırmak için beceri ve davranışları güçlendirmek. Kronik hasta takibinde en önemli yaklaşım; bedensel, zihinsel, duygusal ve psikososyal olarak karşılanamamış ihtiyaçlar nedeniyle günlük hayatı bozulanları destekleyici bir ortamda kapsamlı değer lendirmek ve tedavi sağlamaktır. 


Konseyde takip ediliyor

Liv Hospital Kronik Hasta Konsültasyon Kliniği’nde kronik sağlık sorunları olan hastalar alanında uzman ve tecrübeli psikiyatri, onkoloji, hematoloji, romatoloji, algoloji, cerrahi ve dahiliye uzmanlarından oluşan konseyde değerlendiriliyor ve ilgili hekimlerle işbirliği içinde kapsamlı ve kişiye özel bakım sunuluyor. Klinikte psikiyatri uzmanı başkanlığında hastanın yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik tedavi planlanıyor.  Klinikte konsey değerlendirmesi, tıbbi destek planlaması, bireysel psikolojik danışmanlık, destekleyici terapi grupları, deneyim paylaşım grupları, aile ve çift danışmanlığı ve sanat terapisi gibi çeşitli programlar bulunuyor. 
 

Amaç kronik hastaların yaşam kalitesini yükseltmek

Zihin ve beden arasında güçlü bir bağ bulunuyor. Bundan da yola çıkılarak oluşturulan programlar bireyin yaşam kalitesini iyileştirmek için güçlü yönlerini ve kaynakları birleştirmesine, genel refahını iyileştirmesine yardımcı olmaya çalışıyor. Destekleyici, özenli ve yapılandırılmış bir yaklaşım, hastaların semptomlarını azaltmalarına, kaybettikleri özgüvenlerini yeniden kazanmasına ve daha yüksek işlevsellik düzeyine ulaşmasını amaçlıyor. Program genel olarak, kronik hastalıklar sahip bireylerin işe dönmelerine, günlük aktivitesine devam etmesine yardımcı olmayı hedefliyor.
 

Sadece hastaya değil hasta yakınlarına da destek

Türkiye’de bir ilk olarak projelendirilen “Kronik Hasta Konsültasyon Kliniği” yüksek kaliteli, kişiye özel, davranışsal ve psikolojik sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyor. Kronik hastalıklarda, stres yaşamla ilgili duyguları şekillendirebilir ve tıbbi tedavinin önünde bir engele dönüşebilir. Ayrıca aile üyeleri de yakınının kronik sağlık sorunlarından etkilenir, ilişkiler yıpranır ve zaman içinde kayıplar başlayabilir. Kronik bir hastayı tedavi etmedeki ilk adım, programı tamamlamada kişisel hedeflerini belirlemek için eksiksiz bir medikal ve psikososyal değerlendirmeyi beraber yapmaktır.
Yine bütüncül bir değerlendirmeyi esas alan ekibimiz deneyim paylaşımlarının ve hastaların ve yakınlarının kendi hikayelerinin ne denli iyileştirici olduğunun farkındalığını kazandırmak için bünyesine yazar, konuşmacı ve sanatçı Ebru Uygun’u; kronik rahatsızlıkları nedeniyle hayatının belirli kesitlerini hastane odalarında geçirmiş bir bireyden ziyade eğitimlerini tanımlamış bir danışman olarak bünyesinde ekibe dahil ediyor; düzenli aralıklarla bireysel ve toplu hasta ve yakınlarına eğitim ve paylaşım çalışmaları yapmayı planlıyor. 

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde