Brakiterapi

Brakiterapi Nedir?

Brakiterapi, dünyada yaygın görülen jinekolojik kanserlerde, radyasyon kaynağını tümöre yaklaştırarak kullanılan tedavi şekillerinden biridir. 3 boyutlu olarak uygulanabilen bu tedavi hedefe odaklı bir şekilde yapılır.
Özellikle rahim, rahim ağzı ve vajina kanserlerinde tercih edilen brakiterapi cilt kanseri ve akciğer kanseri tedavisinde kullanılır.
 

Brakiterapi Nasıl Yapılır?

Brakiterapi temelde 3 farklı şekilde uygulanır;

  • İntrakaviter brakiterapi: Aplikatör yardımıyla rahim, rahim ağzı ve bronş gibi hastanın doğal boşluklarına uygulanan işlemdir.
  • Doku içi brakiterapi: Doku içerisine yerleştirilen aplikatörlerle veya iğnenin içerisine gönderilen radyoaktif kaynaklarla yapılan uygulamadır. Kalıcı prostat da, radyoaktif kaynakların doku içerisine kalıcı olarak enjekte edilmesi şeklinde uygulanabilir. Buna ULDR brakiterapi denir.
  • Kontak brakiterapi: Yüzeysel dokulara uygulanan ya da yüzeysel intraoperatif radyoterapi yönteminde olduğu gibi radyoaktif kaynakların kullanıldığı brakiterapi türüdür. İşlem sırasında IORT olarak bilinen diğer organların uzaklaştırılması yöntemi uygulanır.
 

Jinekolojik Tümörlerde Brakiterapi Nasıl Uygulanır?

Jinekolojik tümörlerde tercih edilen brakiterapide, radyoaktif kaynak radyasyon uygulanacak alanın yakınına getirilir. Günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan bu yöntemle, rahim, rahim ağzı ve vajina kanserlerinde ameliyata uygun olmayan çok sayıda hastada veya ameliyat sonrası tedavi sürecinde başarılı sonuçlar elde edilmesi olasılığı yüksektir. Hastanın bilgisayarlı tomografi ve MR görüntüleme sonuçlarına göre yapılan uygulama, sağlam dokuların (rektum, mesane, sigmoid) korunmasını mümkün kılar. En az yan etki ile tedavi imkanı sunan uygulamaya uzman doktorlar ve cerrahlar karar verir.
 

Cilt Brakiterapisi Nedir?

Leipzig aplikatör ile uygulanan cilt brakiterapisi, yüzeyi ve derinliği uygun erken evre bazal hücreli kanserlerde ve cilt skuamöz tedavisinde tercih edilir. Genellikle yüz çevresinde yerleşmiş tümörler için uygulanan yöntemle oluşabilecek kozmetik hasar riski düşüktür. Plastik cerrahi hekimi tarafından yapılan cilt brakiterapisiyle erken evre cilt kanserli hastalarda başarılı sonuçlar elde etmek mümkündür.
 

Akciğer Kanserlerinde Brakiterapi Nasıl Uygulanır?

Radyoterapide, dışarıdan ışınlama yöntemlerinin kullanılamadığı akciğer kanseri hastaları için tercih edilen uygulamayla, ana havayolları içerisine bir tüp yerleştirilir. Bu yolla yapılan brakiterapi uygulaması 3 boyutludur.


Brakiterapide Hangi Aplikatörler Kullanılır?

Aplikatörler, radyoaktif kaynağın hastanın ışınlanacak bölgesine yaklaştırılması için tercih edilen aletlerdir. Brakiterapi tedavisinde kullanılan bu aletler genellikle ağrısız bir şekilde yerleştirilir. Bazı hastalarda bu işlem anestezi altında yapılabilir.
 

Prostat Kanserinde Brakiterapi Nasıl Uygulanır?

Liv Hospital Radyasyon Onkolojisi Kliniği’nde, radyasyon onkolojisi alanında uzman doktorlar tarafından uygun hastalarda tercih edilen brakiterapi yöntemi en az yan etkiyle tümörün ortadan kaldırılmasını mümkün kılar. Prostat kanserinin organa sınırlı evrelerinde cerrahiye uygun olmayan hastalarda kullanılan yöntemdir. İşlem sırasında, kanserli doku dışarıda değildir ancak doğrudan prostatın içerisine doğrudur. Bu şekilde, çevre dokulara hiçbir zarar vermeden, hedefe odaklı tedavi yapılır. Uygulama, gerçek zamanlı transrektal ultrason kılavuzluğunda HDR (yüksek doz) ile yapılır. Bazı hastalarda, brakiterapi, harici ışınlama yöntemi denilen Ig-IMRT'ye ilave olarak uygulanabilir.
 

Prostat Brakiterapisinin Avantajları Nelerdir?

  • Hedefe odaklı tedavi yöntemidir.
  • Radyoterapi süresini kısaltır.
  • İdrar kaçırma veya idrar yolu darlığıyla karşılaşma olasılığı yoktur.
  • Yakındaki doku ve organların korunmasını mümkün kılar.
  • Hormon tedavisi sürecini kısaltabilir.
  • Kanama riski düşüktür ve genellikle tek seansta yapılır.
  • Yan etkileri azdır.  

Prostat Brakiterapisi Kimlere Uygulanabilir?

Orta ve yüksek riskli prostat kanseri hastalarında dışarıdan tedaviye (IG- IMRT) ilave olarak yapılan bir uygulamadır. Seçilmiş operasyona uygun olmayan düşük riskli hastalarda da tercih edilebilir. Daha önce radyoterapi almış nüks gelişen bazı hastalarda fokal radyoterapi olarak da kullanılabilir.
 

4 Boyutlu Yüksek Doz Prostat Brakiterapisinin Avantajları Nelerdir?

Uygulama sonucu hastada radyoaktif kalıntı kalmayacağından hasta günlük yaşantısına hızlı bir şekilde döner. Gerçek zamanlı görüntüleme yapıldığı için, işlem kesinliği ve etkililiği yüksektir. Radyoaktif kaynakların hasta içerisinde kalması söz konusu olmadığından bu kaynakların yer değiştirme potansiyeli de yoktur. İşlem iğnelerin çıkarılmasıyla tamamlanır çünkü genel ya da spinal anestezi altında uygulanan bir yöntemdir.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde