Linak - 4D Görüntü Aracılı Radyoterapi

Kanser tedavisinde etkin ışınlama cihazı: Lineer hızlandırıcı (LİNAK)- Versa HD 4D Görüntü aracıIı radyoterapi IG-IMRT/SRS/SBRT

Liv Hospital Ulus Radyasyon Onkolojisi Kliniği’nde hemen hemen tüm kanserlerin tedavisinde etkili biçimde kullanılan Lineer hızlandırıcılar, yüksek doz x-ışınları ile çalışan modern radyoterapi cihazlarıdır. Tedavi sırasında normal (sağlıklı) dokular korunurken kanserli dokuların en yoğun tedavi dozunu alması için doğru cihaz seçimi çok önemlidir.  Özellikle tedavi öncesinde ve sırasında milimetrik doğrulukta hasta pozisyonlamasına imkan sağlayan 3 ve 4 boyutlu görüntü aracılı sistemler ile donatılmış Linaklar radyoterapinin doğru uygulanmasında güncel standardı oluşturur (Görüntü Aracılı Radyoterapi).
 

LİNAK Nasıl Kullanır?

•    Tıbbi görüntüleme cihazlarından (MR, CT, PET) alınan görüntüler, ameliyat bulguları ve klinik muayene ile tespit edilen tümörlü bölgenin koordinatları belirlenir. Bu hücrelerin çevresindeki kanser riski taşıyan dokular dahil olmak üzere ‘Tedavi alanı’ belirlenir. Normal dokular da belirlenerek tedavi planlama sistemlerine tanımlanır. 
•    Tedavi alanının yeri ve büyüklüğüne göre X-ışınları yoğunluğu ve uygulama yönü belirlenir. Hasta simülatördeki ile aynı olacak şekilde sabit pozisyona getirilir. 
•    Tedavi masasının da hareket kabiliyetinin çok hassas ve rotasyonları da içermesi hasta pozisyonlamasında önem arz eder. 
•    Tedavi esnasında çok yüksek enerjili X-ışınları kullanıldığı için, ilgili odada hastanın kendisi dışında hiç kimse bulunmaz. 
•    Eksternal radyoterapide kullanılan cihazların bulunduğu odalar özel korunaklı ve zırhlı odalardır, son derece güvenliklidir.  Kapıları kalın, duvarları ise özel zırhlanmıştır ve lisanslı malzemelerden yapılmıştır.
•    Tedavi, radyoterapi teknikerleri tarafından dışardaki kumanda konsolu vasıtasıyla yapılır. Tedavi sırasında konsolun bulunduğu odada hastayı izlemek için farklı açılarda kameralar ve fiziksel parametreleri gösteren monitörler mevcuttur.
•    Tedavi alanının uygunluğu her tedavi öncesi kontrol edilmektedir (görüntü aracılı radyoterapi)