Kardiyak MR

Kardiyak MR Nedir

Kalp, göğüs kafesi içinde ve kemik yapıların arkasında bulunmasının yanı sıra sürekli hareket halinde olduğundan görüntülenmesi en zor alanlardan biridir. Bu yüzden fonksiyonlarını ve hastalıklarını ayrıntılı incelemek için ileri teknolojiye sahip merkezler ve bu konuda deneyimli uzmanlar gerekir. Kardiyak MR girişimsel işleme gerek duyulmadan kalbin en ayrıntılı şekilde incelenebileceği ileri görüntüleme yöntemidir.

Liv Hospital'da Kardiyak MR

Liv Hospital'ın sağladığı Kardiyak MR (Manyetik Rezonans) hizmeti, kalp ve damar sistemi ile ilgili detaylı görüntüleme ve tanı yöntemleri sunan modern bir tıbbi hizmettir. Bu hizmet, kalbin yapısal ve fonksiyonel özelliklerini değerlendirmek amacıyla kullanılır ve kalp hastalıklarının teşhisi, planlanması ve takibi için önemli bir araçtır.

Liv Hospital'daki Kardiyak MR hizmeti, uzman kardiyologlar ve alanında deneyimli sağlık personeli tarafından gerçekleştirilir. Bu sayede hastalar, kalp sağlığıyla ilgili detaylı bir değerlendirme alırken aynı zamanda güvenilir bir tanı ve tedavi sürecine tabi tutulur.

 

Çocuklarda da uygulanabiliyor

Kardiyak MR görüntülemede radyasyon kullanılmadığından hem çocuk hem de yetişkinlerde güvenle uygulanabilir. Yine işlem sırasında gereklilik halinde uygulanacak ilaç (kontrast madde) tomografik yöntemlere göre çok daha güvenlidir. Bu inceleme yöntemi ile kalbin fonksiyonları en doğru şekilde hesaplanır. Kalp yapıları her düzlemde, açı sınırı olmadan incelenebilir. Kalpteki patolojiler net olarak ortaya konur.
 

Hangi durumlarda yapılır?

Kalp damarlarında tıkanıklık olan hastalarda kalp kasında oluşan hasarın tespitinde ayrıntılı bilgi sağlar (Canlılık değerlendirmesi). Bu hasarın oranı, hastanın geçireceği kalp ameliyatından fayda görüp görmeyeceğini göreceğinden oldukça değerlidir.
Doğumsal kalp hastalıklarında kalbin ve büyük damarların ayrıntılı değerlendirilmesine olanak sağlayarak ameliyat öncesi planlama ve risk sınıflandırmasına büyük katkı sağlar. Ayrıca ameliyat sonrasında hayat boyu sürecek takiplerde en doğru ve güvenilir verilerin elde edilmesine olanak verir.
Kalp kapaklarında darlık veya yetmezlik durumlarında, hastalığın derecesinin saptanmasında kullanılır. Bu hastalıklarda kanın kapaklardan geri kaçış oranı büyük oranda doğrulukla hesaplanabilir.
Kalbin ritim bozukluklarında altta yatan sebebin ortaya çıkarılmasına olanak sağlar.
Kalpte kitle şüphesi bulanan hastalarda kitle – pıhtı ayrımının yapılmasında kitle varsa kötü huylu tümörlerin belirlenmesinde kullanılabilir.
Akdeniz anemisi (talasemi), sarkoidoz, Anderson- Fabry hastalığı, amilodioz gibi hastalıklarda kalp kasının ayrıntılı değerlendirilerek kalbin etkilenme oranının takip edilmesine imkan verir.
Hangi durumlarda yapılmaz?
Kalp pili veya vücudunda MR ile uyumlu olmayan tıbbi malzeme (protez, kohlear implant vs.) bulunan kişilere MR tetkiki yapılması uygun değildir. Ayrıca kapalı alan korkusu yaşayan insanlara uygun tıbbi destek verilmeden yapılmalıdır.
 

Kalp MR’ı nasıl bir tetkiktir?

Tetkike başlamadan önce koldan damar yolu açılır. Hasta MR cihazına alındıktan sonra, kalbin hareketlerini izlemek için EKG bantları göğüs üzerine yerleştirilir. Hastanın inceleme sırasında zaman zaman nefes tutması gerektiğinden nefes tutma pratiği yapılır ve MR çekimi başlatılır. Gerek görülen durumlarda açılan damar yolundan kontrast madde adı verilen ilaç uygulanır. İnceleme ortalama 30 – 45 dakika arasında tamamlanır.