Üroonkoloji

Üroonkoloji Nedir?

Liv Hospital Üroonkoloji Kliniği’nde, erkeklerde en sık görülen kanser olan prostat kanserinin tedavisinde, robotik ve laparoskopik minimal invaziv cerrahi yöntemler kullanılmaktadır. Klinikte böbrek, mesane ve testis gibi her türlü ürolojik kanser tedavisi de yine minimal-invaziv robotik cerrahiyle yapılmaktadır.

Kliniğimizde prostat kanseri teşhisinde son geliştirilen görüntüleme yöntemi olan Multiparametrik Portal Mr ile prostat kanseri daha erken evrede yakalanmakta ve biyopsinin ve tedavisinin en doğru teknikle yapılması sağlanmaktadır. 


Üroonkolojide Robotik Cerrahinin Avantajları

Daha Az Kan Kaybı: Robotik radikal prostatektomi operasyonunda, batın gaz ile şişirilir. Gazın basıncı kanamayı önemli ölçüde azaltır. Operasyonun sonunda gaz batından boşaltılır. Ayrıca, operasyon bölgesini büyüten yüksek çözünürlüklü 3D (üç boyutlu) kameraların kullanımıyla kanama daha net belirlenir ve daha erken durdurulur. Genellikle hastaya kan vermek gerekmez.
Hastanede Kalma Süresinde Kısalma: Robotik cerrahide kesikler daha küçük ve kan kaybı daha az olduğu için hastalar, hastaneden açık ameliyatlara göre daha kısa sürede çıkabilmektedir.
Sonda Süresinde Kısalma: Robotik prostatektomi operasyonu, mesane ve idrar yolunun birlikte suya dayanıklı dikişine (anastomoz) olanak verdiği için, sonda 6-7 gün içinde çıkartılabilmektedir.
Daha Az Ağrı: Daha küçük kesikler açıldığı için hastalar açık ameliyatlara göre daha az ağrı ve rahatsızlık hissederler.
Daha İyi Kanser Kontrolü: Yüksek çözünürlüklü 3D görüntülerin ve 540 derece hareket edebilen aletlerin yardımıyla prostat dokusu robotik prostatektomi işlemi sırasında daha net bir şekilde gözlemlenebilmektedir. Robotik cerrahide, prostat apikal bölgesi çok daha net görünebilir ve çok daha hassas bir şekilde müdahale edilebilir. Sonuç olarak cerrahi sınır pozitiflikleri anlamlı miktarda azalır.
Daha İyi Mesane Kontrolü: Robotik prostatektomi hastaları, mesane kontrolünü geleneksel ameliyat olanlardan daha erken kazanır. Mesane kontrolünü daha erken kazanmaya yardımcı olan faktörler daha iyi görüntüleme, daha az kanama ve idrar yolunda daha uzun tutulumdur.
Normal Cinsel Yaşama Daha Erken Dönüş: Robotik prostatektomi, prostat çevresindeki nörovasküler demetin korunmasına yardımcı olur ve hastaların normal cinsel yaşamlarına geleneksel ameliyatlardakinden daha erken dönmelerine olanak sağlar.
 

Ürolojik Kanserler Tedavi Yöntemleri

Liv Hospital Üroonkoloji Kliniği; üroloji, radyasyon onkolojisi, medikal onkoloji, radyoloji, ağrı, psikiyatri gibi farklı bölümlerden hekimlerle; tanıdan ileri tedaviye, rehabilitasyondan tedavi sonrası izleme kadar en güncel tedavi ve bakım alternatiflerini multidisipliner bir yaklaşımla sunmaktadır.

Liv Üroonkoloji Kliniği'nde erken teşhis konulmuş kanser hastaları robot yardımlı laparoskopi veya direkt laparoskopik yöntemle sadece hastalıklı doku alınarak tedavi edilebilmektedir. Deneyimli ürologlarca yapılan operasyon sonrası erken evre birçok testis kanserinde şifa sağlanırken gerekli olgularda ileri teknoloji Tru-beam cihazlarla ışın tedavisi ve modern ortamlarda kemoterapi yapılmaktadır.  Ürolojik kanserlerin tedavisinde DaVinci® Robotik Cerrahi, 3 Tesla Multiparametrik Prostat MR ve HIFU ablasyon tedavisi gibi son teknolojik tanı ve tedavi cihazları alanında uzman ve deneyimli ekipler tarafından başarı ile kullanılmaktadır.

Liv Hospital Üroonkoloji Bölümü aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır;
  • Kanser taraması ve tanısı
  • Robotik ve laparoskopik  cerrahi tedavi
  • Medikal tedavi
  • Cinsel sağlık danışmanlığı
  • Beslenme danışmanlığı
  • Dayanışma-destek programları