“ACS 2023”

25.11.2023
Liv Hospital tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen uluslararası “İleri Kardiyovasküler Çözümler 2023 – ACS 2023”ün birinci günü yurt içi ve yurt dışından kardiyoloji uzmanlarının yoğun katılımı ile gerçekleşti. Açılış konuşmasını Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti'nin yaptığı girişimsel kardiyoloji ile ilgili yeni ve özellikli uygulamaların ele alındığı sempozyumda birbirinden değerli kardiyologlar son teknolojileri ve tedavi yöntemlerini meslektaşlarına aktardı. Liv Hospital Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alp Burak Çatakoğlu, Prof. Dr. Enis Oğuz, Prof. Dr. Yelda Tayyareci’nin ev sahipliği yaptığı sempozyumda kompleks canlı olgular gerçekleştirildi. Özellikle karar verilmesi güç hastalarda bypass ameliyatı ile stent uygulamaları arasındaki üstünlükler masaya yatırıldı ve hasta odaklı, kalp takımının ön planda olduğu karar verme mekanizmalarının önemi vurgulandı. Yine zor koroner olgularda yeni geliştirilmiş stentler ve teknikler konunun uzmanları ile tartışıldı. Aort kapak darlıklarında TAVI yöntemi ile güncel teknikler ve aritmilerin girişimsel tedavileri detaylı bir şekilde irdelendi.