1,5 Tesla MR-Linac

Hızlı
Güvenilir
Kolay
Hızlı
Güvenilir
Kolay
Kullanım Alanları

Genel Bilgilendirme

MR-Linac Unity teknolojisi ile doktorunuz,  tümör dokusunu daha net "görebilir" ve organlarınızın günlük değişikliklerine göre tedavi esnasında radyasyon dozunu ayarlayabilir. Mevcut tümöre gereken doz uygulanırken, çevre dokulara zarar vermeden güvenli bir şekilde radyasyon verebildiği için, tedavinin her zamankinden daha etkili olmasını sağlar. Normal dokuları daha iyi koruyan bu tedavi, seansların sayısını azaltarak hastaya konfor alanı yaratır.


 

Kişiye Özel Tedavi: MR-Linac Unity, 1,5 Tesla MR Cihazına Girebilen ve Radyoterapi İhtiyacı Olan Hastalarda Kullanılabilir

MR-Linac Unity, ince detaylı görüntüleme yetenekleriyle, radyasyon tedavisi planlaması ve tedavi uygulaması için tümör dokusunu normal dokulardan ayıran net bir görüntü sağlar. Ayrıca, beyin, boyun ve karın yerleşimli tümörlerde, mükemmel yumuşak doku görselleştirmesine olanak tanırken gerçek zamanlı görüntüleme özellikleri ile tedavi boyunca hassasiyetle tümörü ve normal dokuları takip eder.

MR-Linac Unity, doktorların bir tümörü net bir şekilde görmesini ve tümörün güncel durumuna göre hassas bir tedavi planlamasına olanak tanır.

Mevcut teknoloji, tümör konumu, organ işlevi ve tedaviye yönelik hedefleme ile daha önce elde edilmesi güç olan, gerçek zamanlı bilgiler sağlar bu da doktorların, bir hastayı tedavi ederken tümörü daha rahat izlemesine olanak tanır.

Hastalar için avantajları:

  • MR destekli görüntüleme ile MR-Linak unity teknolojili radyasyon tedavisi, radyoterapi gereken ve MR cihazına girebilen birçok kanser hastası için uygun olabilir.
  • Daha önce radyasyon tedavisi için uygun olmadığı ya da tedavisi zor olduğu düşünülen kanser türüne sahip kişiler de bu yöntemle tedavi edilebilir.
  • Özellikle her nefes alışta hareket eden akciğer veya üst karın bölgesindeki tümörler gibi sürekli hareket halinde tümörü olan kişiler için idealdir. Yanı sıra sadece hareket nedeniyle değil, aynı zamanda pozisyon nedeniyle de ışınlanması zor olan -mide,böbrek,kalp, omurilik veya beyin gibi radyasyone duyarlı organlara yakın- tümörlere sahip kişiler için de uygun olabilir.
  • Tümörleri normal dokulardan, kan damarlarından ve kemikli yapılardan ayırarak yumuşak dokuları açıkça görmesini sağlar.
  • Her tedavi seansında hareketli tümörlerin yerini kesin görmesine olanak tanır.
  • Tümörün pozisyonunu, şeklini, biyolojisini ve mide böbrekler, kalp, omurilik, mesane, bağırsak gibi hassas organlarla ilişkisini dikkate alarak radyasyon dozunu her gün tüm tedavi süreci boyunca gerektiği gibi şekillendirir.
  • Tümöre daha etkili dozlarda radyasyon verilmesine olanak sağlar.
  • Günlük radyasyon dozlarını daha yüksek kullanmaya olanak tanıdığı için tedavi seansları azalabilir.
  • Sağlıklı dokuları, kan damarlarını ve organları radyasyonun zararlı etkilerinden mümkün olduğunca korur.

Tedaviye Dönük 3 İşlem Aynı Anda; Tara, Planla, Tedavi Et

Tarama: Günlük hasta MR taraması ile hasta anatomisindeki günlük değişimleri tespit eder.
Planlama: Hızlı, gerçek zamanlı adaptif özellikler, tedavi planını yeniden en uygun hale getirmeyi ve ortam içindeki değişiklikleri dikkate alacak şekilde yeniden planlama yapılmasını sağlar.
Tedavi: Radyasyon tedavisi boyunca sürekli hedef görüntülemesi ile birlikte uygulanır.


Tedavi Cevap Değerlendirmesi 

Özellikle; rektum, karaciğer, baş-boyun ve beyin tümörlerinde radyoterapi sırasında tümörde oluşan dinamik değişiklikler, değerlendirilerek, tümörün radyoterapiye verdiği cevap öngörülebilir. (FDA’den bu konuda onaylı tek MR-linac, Unity’dir)
 
Bu öngörülebilirlik, bütün tümör türlerinde ve özellikle beyin tümörlerinde radyoterapi sonrasında, yapılacak tedavinin yönlendirilmesi konusunda veri elde edilmesini sağlar.

MR-Linac Unity’nin Etkili Olduğu Alanlar

Tüm kanserlerin %65’i akciğer, prostat, kolorektum, mide, karaciğer, meme ve servikste ortaya çıkmakta. Ve bu kanser türlerinin 6/7’si görüntülenmesi zor yumuşak doku anatomisine sahip.
 
Radyoterapi tedavileri, Medikal Onkoloji Hekimleri ile işbirliği içinde olunması gereken bir süreç olmanın yanı sıra bu tedavi metastatik kanser türleri için çok değerli. MR Linac Unity teknolojisi başta; akciğer, prostat, karın içi tümörleri, karaciğer tümörleri ve metastazları, pankreas kanserleri olmak üzere aşağıdaki tümör türlerinde etkilidir.

Sık Sorulan Sorular

Kanser tedavisinde kullanılan MR-Linak hızlı ve keskin görüntü alabilen, hareketi de algılayabilen tedavi imkanı sunan bir akıllı radyoterapi yöntemidir. 1,5 Tesla manyetik rezonans görüntüleme cihazı (MR) ile doğrusal bir hızlandırıcının (Linak) tek bir cihazda birleşmesinden oluşur. 

Genellikle radyoterapide doz günlük daha düşük miktarların toplamı ile uygulanır. Klasik linaklarda 30’lu seanslara kadar sürebilen tedavi gün sayıları MR-Linak’la tedavide uygun hastalarda azaltılabilir. Hastanın durumu, tümörün boyutu, yapısı, hareketliliği ve hassas organlara yakınlığı gibi kriterlere göre hastaya belirlenen aralıklarla tedavi uygulanabilir. Genel olarak 3 ya da 5 seans süren tedavide cihaz, hastadaki tüm değişiklikleri takip ederek yeni durumlara göre tedavi olanağı sunuyor. Bir seans ise hastanın ve tümörün durumuna bağlı olarak 20-50 dakika arasında değişiyor. 

Radyasyon Onkolojisi Kliniği onkoloji ile uğraşan tüm diğer disiplinlerle işbirliği içinde üstün teknolojili MR-Linak’ı aşağıdaki tümör tiplerinde kullanmaktadır.

•    Beyin tümörleri
•    Baş – boyun kanserleri
•    Pankreas kanseri
•    Kolorektal kanser
•    Pelvik tümörler
•    Rahim ağzı kanseri
•    Rahim içi kanseri
•    Karaciğer – safra yolu tümörleri ve metastazları
•    Böbrek üstü bezi kanser ve metastazları
•    Böbrek tümörleri
•    Akciğer kanseri
•    Mide kanseri
•    Yemek borusu- özofagus tümörleri
•    Prostat kanseri
•    Meme kanseri
•    Yumuşak doku sarkomu
•    Vajina kanseri
•    Mesane kanseri
•    Karın bölgesi kitleleri

Radyoterapide tümöre yüksek radyasyon dozu uygulanarak tümörün yok olurken tümör çevresindeki normal doku ve organların korunması amaçlanır. Yüksek tedavi etkinliği ve daha az yan etki beklenir. Tedavi öncesinde ve sonrasında tümör bilgisayarlı tomografi ile görüntülenerek tedavinin etkinliği belirlenir. Ancak özellikle karın içindeki dokuları ve yumuşak dokuları tomografi ile görüntülemek zor olabilir. MR ile bu dokular yüksek çözünürlükle görüntülenebilir. MR-Linak tümör bölgesi ve normal dokuları daha net görüntüleyerek tedavi sunar. Tedavi öncesinde ve sırasında tümör ve çevresi normal dokular takip edilir. Tümör ve çevresinin o günkü pozisyonuna uygun radyasyon dozları hesaplanarak (online adaptif 4 boyutlu tedavi) doğru bir şekilde hastaya uygulanır. 

1,5 Tesla MR-Linak Unity teknolojisi ile doktor tümör dokusunu daha net görebilir ve organlarınızın günlük değişikliklerine göre tedavi radyasyon dozunu ayarlar. Mevcut tümöre gereken doz uygulanırken çevre dokulara güvenli bir şekilde radyasyon verebildiği için tedavi etkinliği artar. Normal dokuları daha iyi koruyan bu tedavi, seansların sayısını azaltarak hastaya konfor alanı yaratır.

İlk olarak hastanın tomografisi ve tedavi cihazında MR’ı çekilerek hastaya tedavi planı yapılır. Hasta cihaza uzandıktan sonra çekilen MR sırasında tümörlü ve normal dokuların yeri tespit ediliyor. O günkü pozisyona göre günlük doz dağılımı yeniden hesaplanıyor. Tümör ve normal dokuların sadece solunum gibi öngörülebilir hareketleri değil aynı zamanda da bağırsak hareketleri gibi öngörülemez hareketleri de saptanıyor. Sürekli MR çekilerek kontrol edildiği için tedavi planlandığı gibi ilerleme göstermediğinde, yeni bir tedavi planlanması yapılıyor. 

MR-Linak’ta başarılı bir tedavi ve nokta atışı için hedef dokunun çok net ve bir şekilde görüntülenmesi gerekiyor. Bu görüntülüme için MR çekimi yapılıyor. Hastaların MR sesinden rahatsız olmaması için ses azaltıcı kulaklıklar kullanılıyor. Arzu eden hastalara bu deneyimleri sırasında yanlarında getirdikleri müzik dinletilebiliyor.

Tüm tedavinin hedefe uygun şekilde yönlendirilmesi ile yapılan tedavidir. MR görüntüleri sayesinde nokta atış sırasındaki doğruluk en üst seviyededir. Sağlıklı dokulara yakın tümörlerde onların net bir şekilde gözlemlenmesi bu dokuların en iyi şekilde korunmasına olanak sağlar. En etkili radyoterapi yöntemlerinden biri olan bu uygulama sırasında hasta nefes aldığında tümörün yeri değişse bile verilen ışınlar tümöre net bir odaklama yaparak, tam isabet ile tümörün yok olmasını sağlıyor. Yine radyoterapisi devam eden hastanın tümöründe oluşan “Dinamik MR Değişiklikleri” tümörün tedaviye verdiği cevap hakkında fikir sahibi olmayı sağlar. 

Tüm bu işlemler ve aşamalar hastalar cihaza yatmış ve tedavi için hazır durumdayken gerçekleştirilir. Yumuşak sedyesi hastanın konforunu arttırır. Cihazın çekim yapılan boşluğunun kısa ve geniş olması hasta anksiyetesi ve korkusunu azaltır. Akustik gürültüyü azaltan teknoloji kullanılmıştır. Yine de sesten rahatsız olan hastalar için ses azaltıcı kulaklıklar mevcuttur.

MR-Linak Unity, 1.5 Tesla MR cihazına girebilen ve radyoterapi ihtiyacı olan hastalarda kullanılabilir. MR-Linak Unity ince detaylı görüntüleme yetenekleri ile radyasyon tedavisi planlaması ve tedavi uygulaması için tümör dokusunu normal dokulardan ayıran net bir görüntü sağlar. Ayrıca beyin, boyun ve karın yerleşimli tümörlerde mükemmel yumuşak doku görselleştirmesine olanak tanırken gerçek zamanlı görüntüleme özellikleri ile tedavi boyunca hassasiyetle tümörü ve normal dokuları takip eder. 

•    Tümör ve normal dokular daha iyi görünür. Tümör ve normal dokuların sadece solunum gibi öngörülebilir hareketleri değil aynı zamanda da bağırsak hareketleri gibi öngörülemez hareketleri de saptanır. 
•    Tümörün ve normal dokuların her tedavi gününde yeniden belirlenen o anki pozisyonuna göre baştan yapılan tedavi planı ile Günlük Adaptif (Uyumlandırılmış) tedavinin önü açılır. 
•    Her tedavi günündeki pozisyonlara göre hesaplanan adaptif tedavinin uygulanması sırasında hastanın pozisyonu eş zamanlı elde edilen MR görüntüleri ile sürekli kontrol edilir (Tedavi sırasında pozisyon kontrolü) 
•    Yine radyoterapisi devam eden hastanın tümöründe oluşan “Dinamik MR Değişiklikleri” tümörün tedaviye verdiği cevap hakkında fikir sahibi olmamızı sağlar (Bu konuda FDA onaylı tek MR-Linak UNITY’dir)

Öncelikle kesinlikle daha keskin ve net görüntüleme mümkün. Tümör dokusuna çok yüksek radyasyon dozları uygulayabiliyorsunuz. Çevre normal doku ve organlar daha iyi korunabiliyor. Tedavi süresi de kısalıyor. Tümör dokusuna kısa sürede etki edilirken tedaviye çok hızlı yanıt alınabiliyor. Yineleyen tümörlere tekrar radyasyon verilebiliyor. 

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde