Home
Chevron Right
Arrow
İnsan Kaynakları

Liv Hakkında

Misyon-Vizyon-Kalite Politikası
Yönetim Kurulu
Ödüllerimiz
İnsan Kaynakları
Haberler ve Etkinlikler
İnsan Kaynakları

En önemli sermayesi insan kaynağı olan grubumuzun temel hedefi; çalışanlarımızın nitelikli, insan ilişkilerinde başarılı, güvenilir, eğitim düzeyi yüksek bir takımın parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyduğu kurum olmaktır.

Sürdürülebilir büyümenin ancak çalışanlarımızın katkısı ile mümkün olacağının bilincindeyiz. Bu sebeple; stratejik düşünebilen, proaktif, yeniliklere açık, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli yüksek, sorumluluk sahibi, takım çalışmasında başarılı kişileri ailemize kazandırmayı amaçlıyoruz. Ekibimize katılan kişileri sürekli eğitim programları, etkin performans yönetimi, kariyer planlama ve ödüllendirme sistemleri ile geliştirerek grubumuzu büyütmek temel felsefemizi oluşturmaktadır.

Bu doğrultuda;

  • Sağlık sektöründe tercih edilen bir kurum olmak ve bu konumu kalıcı hale getirmek,
  • Kurumun hedeflerine giden yolda çalışanlara ve kuruma katkı sağlayacak insan kaynakları politikalarını hayata geçirmek,
  • Yetkinliğe dayalı işe alım süreciyle kurum değerlerini koruyup geliştirecek yeni kişiler istihdam etmek,
  • Sonuç odaklı bir organizasyon oluşturarak her aşamada bu yapıyı destekleyen, bilgi, beceri ve deneyimi yüksek çalışanlar oluşturmak,
  • Adil, rekabetçi, doğru ücret ve yan haklar politikası yürütmek,
  • Çalışanların mesleki ve kişisel gelişim ihtiyaçlarına özel eğitim planları hazırlamak,
  • Çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını güçlendirici yaklaşımları geliştirmek üzere hareket etmekteyiz.

Tüm çalışanlarımız eşit haklara sahiptir. Çalışanlarımızın, milliyet, inanç, etnik köken, cinsiyet, maluliyet, siyasi görüş ve yaş ayrımı gibi özellikleri grubumuzun insan kaynağı zenginliği olarak kabul edilmektedir.

Liv Hospital Ailesi olarak seçme ve yerleştirme sürecinde ayrım yapmadan tüm adaylara eşit davranmayı ve bu süreçte tek ölçü olarak “doğru işe doğru insan” ilkesini benimsemekteyiz.

İşe alım stratejisinin şirketlerin başarısındaki önemine inanan grubumuzun bir parçası olmaktan mutlu olan, başarma arzusu yüksek, içinde bulunduğu çevreye ve topluma karşı duyarlı kişilerin organizasyonumuzu geliştireceğini düşünüyoruz. Verimli, kaliteli çalışmayı esas alan, ekip çalışmasına yatkın, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından izleyen, dürüst, yüksek performanslı bireylerden oluşan bir organizasyonun başarıyı da beraberinde getirdiğine inanıyoruz.

Seçme ve yerleştirme sistemimizin temel ilkesi; grubumuzun felsefesini, vizyonunu, misyonunu ve ilkelerini benimseyip uygulayabilecek, kendisini, takımını ve şirketini geliştirecek, öğrenmeye ve yeniliklere açık, insan ilişkilerinde başarılı, inisiyatif sahibi, eğitimli ve profesyonel insan kaynağını istihdam etmektir.

Seçme ve yerleştirme sürecinde kullandığımız yöntemler aday profiline göre çeşitlilik göstermektedir. Süreçlerde mesleki testler ve envanterler ile yetkinlik bazlı mülakat teknikleri kullanılmaktadır.

Liv Hospital Ailesine katılmak için; www.kariyer.net  ve Linkedin (www.linkedin.com/company/livhospitalik/jobs) portallarından açık ilanlarımıza başvuru yapabilir veya ik@livhospital.com.tr mail adresine özgeçmiş gönderebilirsiniz.

Grubumuzda sektör dinamiklerine göre değişkenlik gösterebilen yan haklar paketi uygulanmaktadır.

Tüm çalışanlarımıza çalışma saatlerine bağlı olarak; sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği imkanı sunulmaktadır. Ulaşım için servis hizmeti sağlanmakta ve dönemsel olarak hediye paketleri sunulmaktadır.

Görev yapacağı şehirde ikamet olanağı bulunmayan hemşirelerimiz için hastanemizle aynı lokasyonda yer alan lojmanlarımız bulunmaktadır.

Çalışanlarımız için eş ve çocuklarını da kapsayan özel sağlık sigortası uygulanmaktadır. Ayrıca çalışanlarımızın yakınları, yakınlık derecelerine göre kurumumuzun sunduğu hizmetlerden indirimli olarak yararlanma imkanına sahiptir.

Çalışanlarımızın tedavisinden sorumlu olan işyeri hekimi ve işyeri hemşiremiz aktif olarak görev yapmaktadır.

Çalışırken motivasyonu artırmak, iş stresini azaltmak, iletişimi güçlendirmek ve aidiyet hissi oluşturmak konusunda sosyal organizasyonların öneminin farkındayız. Bu sebeple çalışanlarımızı bir araya getirerek motivasyonlarını arttırmaya yönelik sosyal etkinlikler düzenleyen ve gönüllü çalışanlarımızdan oluşan “Liv Aktivite Kulübü (LİVAK)” bulunmaktadır.

Liv Hospital olarak ailemize katılan herkes ilk günden itibaren öğrenme ve gelişim olanaklarından yararlanmaya başlar. Tüm çalışanlarımız büyük bir ailenin üyesi olarak yüksek performanslarını sürekli kılacak ve yetkinliklerini güncel tutabilecekleri sistemlerle desteklenirler.

Performans sisteminin yanı sıra yetkinlikler, akreditasyon standartları ve mesleki gereksinimler dikkate alınarak yapılan çalışmalar sonucunda yıllık eğitim ve gelişim faaliyetleri oluşturulmaktadır.

Eğitim ve gelişim faaliyetleri kurum içi, kurum dışı ve oryantasyon eğitimleri olarak uygulanmaktadır.

Grubumuzda sizleri öğrenme stilinize en uygun yöntemlerin olduğu bir ortam beklemektedir. Yöntemlerimiz arasında, sınıf eğitimleri, işbaşı eğitimleri, Liv Akademi, E-learning, koçluk ve saha gezileri gibi uygulamalar bulunmaktadır.

Aramıza yeni katılan tüm çalışanlarımıza öncelikle İnsan Kaynakları tarafından Kurumsal Oryantasyon eğitimi verilmektedir. Bu eğitim ile çalışanın kurumu yakından tanıması, kurum politikaları ve ortak uygulamalar hakkında bilgi sahibi olması ve kuruma uyum sürecini kolaylaştırıcı bazı temel eğitimleri alması amaçlanmaktadır.

Kurumsal Oryantasyonun ardından görev yapacağı bölüm yöneticisi ile alan turu yapılarak, öğlen yemeği birlikte yenir. Bölüm Sorumlusu tarafından belirlenen rehber çalışan ile bölüm eğitim programı uygulanmaktadır. Burada ise çalışanın bölüme ve göreve özgü süreçleri ve uygulamaları rehber eşliğinde öğrenmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca tüm çalışanlarımız e-learning eğitim atamaları ile bilgilerini sürekli taze tutmakta ve yeni gelişmelerden haberdar olmaktadır.

Grubumuz Liv Akademi projesi ile hem bilgi paylaşımını artırmakta, hem yöneticilerimizin gelişimine olanak vermekte hem de çalışanlarımıza katkı sağlamaktadır.

"Eşit işe eşit ücret" prensibini benimseyen grubumuzda ücret politikası; ücret kademelerine, güncel piyasa eğilimlerine ve performans değerlendirmelerimize bağlı olarak belirlenmekte ve güncellenmektedir. Ücretler brüt ücret bazında ve aylık olarak ödenir.

Çalışanlarımız; üstün başarı elde ettikleri, kuruma belirgin bir katkı sağladıkları, örnek tutum ve davranış sergiledikleri durumların fark ve takdir edilmesi ile en kısa sürede ödüllendirilmektedirler. Ayrıca fark yaratan kişiler periyodik olarak yapılan toplantılar ile diğer çalışanlarımızla paylaşılmaktadır.

Liv Hospital bünyesinde üniversite öğrencilerine staj imkanı sunulmaktadır.

Öğrencilerin yol ve yemek ihtiyaçları hastane tarafından karşılanmaktadır. Liv Hospital olarak öğrenmeye istekli, iç denetimi ve öz disiplini olan, şirket içi bilgileri gizli tutabilen, motivasyonu yüksek kişiler tercih edilmektedir. Samimiyetten resmiyete, öğrenci kimliğinden çalışan kimliğine bürünmedeki dengeyi koruyabilen, sorumluluk almaya hazır, kendini geliştirmeye odaklı, özgüveni yüksek, olumlu düşünce ve tutuma sahip, okul ve iş temposunu birlikte yürütebilecek adayları seçmek önceliğimiz olmaktadır.

MLPCARE Sağlık Grubu içinde yer alan Liv Hospital “ Sağlığın Geleceği” mottosuyla sağlık yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor.

Yenilikçi ruhumuz  ve enerjimizle sizleri “Liv Hospital Ulus“ ve “Liv Hospital Vadistabul “  ailemizin bir üyesi olmaya davet ediyoruz. 

•    Hasta memnuniyeti ve hizmet kalitesi odaklı bir anlayışa sahip,
•    Uzmanlık alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri yakından takip eden
•    Branşı ile ilgili tanı ve tedavi yaklaşımları konusunda deneyimli,
•    Ekip çalışmasına yatkın, İletişim yönü güçlü,
•    Aktif ve tam zamanlı çalışabilecek,
•    Dinamik bir çalışma ortamının gerektirdiği temel esnekliğe sahip,
•    İstanbul ‘da ikamet eden veya edebilecek olan

MLPCARE Sağlık Grubu içinde yer alan Liv Hospital “Sağlığın Geleceği” mottosuyla sağlık yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor.

Yenilikçi ruhumuz  ve enerjimizle sizleri yeni açılacak “Liv Hospital Ulus” ve “Liv Hospital Vadistabul”  ailemizin bir üyesi olmaya davet ediyoruz. 

•    Hasta memnuniyeti ve hizmet kalitesi odaklı bir anlayışa sahip,
•    Branşı ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden,
•    Ekip çalışmasına yatkın, iletişim yetkinlikleri güçlü,
•    Aktif ve tam zamanlı çalışabilecek,
•    Dinamik bir çalışma ortamının gerektirdiği temel esnekliğe sahip,
•    İstanbul ‘da ikamet eden veya edebilecek olan