liv haberler
Etkinlik

İsü Liv Hospital Bahçeşehir Tıp Günleri

16.09.2023

İSÜ Liv Hospital Bahçeşehir Tıp Günleri Pulmoner Nodüllere Multidispliner Yaklaşım Sempozyumu 16 Eylül Cumartesi 2023 tarihinde İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim dalı başkanı Doç. Dr. Adil Can Güngen Başkanlığında değerli hekimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Prevelansı yüksek, doktoru ve hastayı strese sokan, multidisipliner yaklaşım gerektiren özel bir konu olan Pulmoner Nodüller; hangi olgu radyolojik olarak takip edilmeli ya da edilmemeli, hangi olguda girişimsel işlem yapılmalıdır ya da hangi olgu cerrahiye yönlendirilmelidir güncel bilgiler ışığında Göğüs hastalıkları, Radyoloji, Göğüs Cerrahisi, Onkoloji ve Patoloji uzmanlarının sunumlarıyla sempozyumda tartışıldı.