Liv Hospital Ankara

Saç Sağlığı Ve Hastalıkları Merkezi

  • Saç Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi
  • Tanı Yöntemleri
  • Biyopsi/Patoloji
  • Saç Mikroskopisi
  • Dijital Kayıt/ Ölçüm/ Fotodökümantasyon
  • Trikogram
  • Trikoskopik İnceleme
  • Uzmanlarımıza Sorun
  • Saç Sağlığı Ve Hastalıkları Merkezi

 

Saçlara ilişkin yakınmalar, dökülme, seyrelme (alopesi) veya saç tellerinde renk ya da yapısal anormallikler şeklinde gelişebilir. Bu yakınmalar her yaş grubunda birçok kişiyi etkileyebilmektedir. Bazıları için dökülme androgenetik alopeside olduğu gibi kalıtsaldır ve doğal yaşlanmanın bir parçasıdır, bazıları için ise altta yatan önemli bir hastalığın göstergesi olabilir. Bunun yanı sıra, kemoterapi alan bir hastada yaşam kalitesini bozacak şekilde ilaç yan etkisi olarak da karşımıza çıkabilir. Bu çeşitlilik içinde saç hastalıklarının tedavisi her şeyden önce doğru tanıya ulaşmak ve dökülmenin temel nedeni bulmak ile başlar.

Saç Sağlığı ve Hastalıkları Merkezinde farklı nedenlerle ortaya çıkmış birçok farklı saç hastalığı birbirinden ayırt edilmekte ve nedenler ortaya konmaktadır. Saç hastalığı tanısı klinik muayenenin yanı sıra yapılacak ileri tetkikler, dijital bilgisayarlı tanı araçları ve gerekli koşullarda sorunlu alanlardan alınan deri biyopsileri ile konulmaktadır. Kullanılan bilgisayarlı ölçme ve değerlendirme yöntemleri saçlı deri ve saç sağlığı hakkında detaylı bilgiler sunmaktadır.

Merkezde saç hastalıklarına yönelik medikal tedaviler, bunların sistemik ve/veya deri içerisine uygulanmaları (intralezyonel tedaviler) ve bunların yanı sıra düşük enerjili ışık tedavileri, PRP ve mikro iğneleme uygulamaları gibi fiziksel tedavi yöntemleri de kullanılmaktadır. Uygulanan tedavilerin etkinliği fotodökümantasyon, dijital kayıt ve ölçümler sayesinde sayısal veriler ve istatistiki çalışmalar ile değerlendirilmekte ve sonuçlar hastaya sunulmakta ve tedavi başarısı bu verilerle değerlendirilmektedir.

Aynı zamanda saç dökülmesinin ve alopesini kişinin üzerinde yarattığı olumsuzluğun tedavi süresince kişiyi etkilememesi için programda gerek sosyal destek programları gerekse medikal tedaviler olmak üzere psikolojik destekler ve çeşitli kozmetik çözümler de önerilmektedir.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde