Beyin Kanamaları Risk Değerlendirme

Beyin kanaması, beyin damarlarının herhangi bir nedene örneğin yüksek tansiyon ya da bir anevrizmaya (beyin damarlarındaki baloncuk) bağlı olarak yırtılması ya da hasar görmesi sonucu ortaya çıkan kanamalardır. Bu kanamalar beynin zarları arasında olabileceği gibi beyin dokusunun içine de olabilir. “Beyin Kanaması Risk Değerlendirme Check up” ile beyin kanamalarının önlenmesi ve hastalıkların erken tespiti amaçlanıyor. Sinsice yaklaşan ve istenmeyen sonuçları beraberinde getiren beyin kanamalarının belirtilerini ciddiye almak gerekir. Eğer yüksek tansiyon hastasıysanız, tansiyonunuzun kontrol altında tutulması kanama riskini azaltacaktır. Yine ailenizde (anne, baba ve kardeşlerde) anevrizma ya da beyin damarların vasküler malformasyon öyküsü var ve sizde de baş ağrısı mevcutsa, uzun süreli, ilaçlarla geçmeyen ve günlük aktiviteyi etkileyen baş ağrıları varsa, kesinlikle bir uzmana başvurulmalıdır. Her şeyden önce hastanın öyküsünün dikkatli bir şekilde alınması arkasından detaylı nörolojik muayenesinin yapılması gereklidir. Elde edilen bilgiler ışığında tanıya yönelik radyolojik ya da laboratuar teklikleri istenir. Tanı konduktan sonra eğer ağrıya neden olan beyin içi bir kanama, anevrizma ya da bir başka damarsal patoloji ise cerrahi olarak veya endovasküler girişimle müdahale edilir. 

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde