Psikoterapi

Psikoterapi; danışan ile uzman arasında kurulan, karşılıklı güven ve kabule dayanan profesyonel bir ilişki sürecini kapsar. Bu ilişki, danışan odaya girdiği anda başlar. Burada bilinmesi gereken en önemli noktalardan biri de bazen ilişkinin kendisinin iyileştirici olduğudur. Etkili bir psikoterapi süreci için her iki taraf da aktif katılımda bulunmalı ve bir tutarlılık sağlanmalıdır. Zaman zaman bu ilişkide olumlu duygular kadar olumsuz duyguların da ortaya çıkması oldukça normal ve süreç ile ilgili bilgi vericidir.Hangi durumlarda gereklidir?

Psikoterapi sanıldığının aksine yalnızca ağır bir ruhsal hastalık ortaya çıktığında değil aksine, bazen tam bir tanı söz konusu olmadan kişinin sorunlarla baş etmekte zorlandığı herhangi bir durumda da uygulanabilir. Psikoterapilerde amaçlanan çoğunlukla klinik belirtileri iyileştirmek, kişisel farkındalığı arttırmak, kişilikte olgunlaşma ve bütünleşmeye doğru ilerlemektir. Psikoterapi, danışanlara olayları daha sağlıklı yorumlamalarında, duygularını daha iyi düzenleyebilmelerinde, yaşamla ve çevreleri ile daha iyi temaslar kurmalarında yol göstericidir. Bu yönü ile bir uzmanın bilgisi ve rehberliğinde çıkılan eşsiz bir yolculuğa benzetilebilir. 

Ne tür psikoterapi süreci seçilmelidir?

Farklı kuramsal temellere dayanan, soruTerapistin sorumlulukları nelerdir?nlara farklı bakış açıları ile yaklaşan, farklı ilişki kurma ve terapi tekniklerini içeren psikoterapi türlerinden söz etmek mümkündür. Bunlar arasında Psikodinamik Psikoterapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Geştalt Terapi gibi ekolleri sayılabilir. Önemli olan danışanın getirdiği klinik tabloya, ihtiyaçlarına ve terapi amaçlarına uygun düşen en etkili tekniği seçebilmektir. Bunun içinse çoğunlukla birden fazla tekniğin birbirine eklemlendiği eklektik (bütünleyici)bir yaklaşım izlenir. 


Terapistler bilgilerinizin gizliliğini sağlamak, zarar vermekten kaçınmak ve size en üst düzeyde yardımcı olmak, bilimselliğin dışına çıkmamak, deneyim ve yetkinliği hakkında size gerçek bilgileri sunmak ve gerektiğinde sizin yararınız için daha fazla görebileceğiniz bir uzmana yönlendirmede bulunmak gibi pek çok sorumluluğa sahiptir.

Danışanlardan beklenen sorumluluklar nelerdir?

Etkili ve doğru bir sağaltım uygulanması için terapistinize doğru ve tam bilgi vermeniz, terapi sürecinde aktif bir katılımla işbirliği içine girmeniz, seanslarınız aksatmamanız, randevu iptallerini önceden haber vermeniz, verilebilecek ev ödevi ve egzersizleri yapmanız, var ise ilaç tedavisini önerildiği şekilde uygulamanız gibi üzerinize düşen sorumlulukları yerine getirmeniz beklenir. Bu alanlarda uyumunuz ne kadar iyi olursa tedavi etkinliği de o ölçüde artacaktır.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde