Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi

Liv Hospital, doğuştan veya sonradan edinilmiş kalp hastalığı olan çocuklara yatarak ve ayaktan tanı ve tedavi hizmetleri sunar. Pediatrik kardiyoloji ekibimiz, karmaşık konjenital kalp kusurlarının ve fetüsten yetişkinliğe kadar edinilmiş kalp hastalıklarının yönetiminde üstün başarı sağlar. Anne fetal tıbbına (MFM) odaklanan ekip, doğumdan önce birçok yenidoğan kalp kusurunu tanımlayabilir.Liv Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'ndeki çocuk kalp cerrahları, doğuştan kalp kusurlarının cerrahi yönetimi ve onarımı konusunda son derece uzmanlaşmıştır. Cerrahi ekibimiz, çocuklarda en yaygın kalp kusurlarının onarımının yanı sıra yenidoğan bebeklerde en karmaşık kalp kusurlarının onarımı da dahil olmak üzere, doğuştan kalp hastalığının tüm spektrumunun tedavisinde uzmanlık sunar.
 

Doğumsal Kalp Hastalıkları Tedavisi Nasıldır?

Tanı ve tedavi süreci genellikle hamilelik sırasında başlar ve doğumdan hemen sonra ortaya çıkabilecek sorunlara hem ebeveynleri hem de cerrahi ekibi hazırlamaya yardımcı olur. Hayatı tehdit eden bu kalp kusurlarını mümkün olduğunca erken ve başarılı bir şekilde onarmak için doğumdan sonraki günlerde birçok açık kalp prosedürü gerçekleştirilir. Cerrahlarımız, kardiyologlarımız ve yoğun bakım uzmanlarımızdan oluşan multidisipliner bir ekiple mükemmel postoperatif bakım sağlanır.
 

Doğumsal Kalp Hastalıkları Nelerdir?

 • Büyük Arterlerin Transpozisyonu (Transposition of the Great Arteries)
 • Trikuspit Atrezisi (Tricuspid Atresia
 • Aort Koarktasyonu (Coarctation of the Aorta)
 • Fallot Tetrolojisi (Tetralogy of Fallot)
 • Ventriküler Septal Defekt (Ventricular Septal Defect)
 • Atriyal Septal Defekt (Atrial Septal Defect)
 • Çift Çıkışlı Sağ Ventrikül (Double outlet right ventricle (DORV))
 • Ebstein Anomalisi (Ebstein’s Anomaly)
 • Çift Girimli Sol Ventrikül (Double inlet left ventricle (DILV))
 • Hipoplastik Sol Kalp Sendromu (Hypoplastic Left Heart Syndrome (HLHS))
 • Kesintili Aortik Ark (Interrupted Aortic Arch (IAA))
 • Trunkus Arteriyozus (Truncus Arteriosus)
 • Sağ Aortik Ark (Right Aortic Arch (RAA))
 • Total Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi (Total Anomalous Pulmonary Venous Connections (TAPVC))
 • Patent Ductus Arteriosus (PDA)
 • Pulmoner Atrezi (Pulmonary Atresia)

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde