Damar Hastalıkları

Liv Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nde tüm damar hastalıkları uzman ve deneyimli cerrahlar tarafından değerlendirilir. Anjiyografik ve açık cerrahi teknikleri başarılı bir şekilde kullanarak hastalarımıza en uygun tedavi seçeneği en az travmaya neden olunarak uygulanır. Anjiyografik yada açık teknikler tek başlarına kullanılabileceği gibi bu iki tekniğin birlikte kullanıldığı kişiye ve hastalığa özel hibrid yöntemlerde sıklıkla kullanılır. 


Damar Hastalıkları Tedavisi Nasıldır?

Göğüs ya da karın bölgesinde gelişebilen Aort damarı baloncuklaşması (anevrizması) tedavisi endovasküler yöntemler ile son teknoloji kullanılarak uygulanır. İleri radyolojik görüntülemenin ardından uygun planlama yapılarak kişiye özel tedavi planı ile kapalı yöntemlerde aortun anevrizmatik segmenti dolaşım dışında bırakılarak olası yırtıla gibi sorunlar ortadan kaldırılmış olur. 

Atardamar hastalıklarının bütüncül tedavisi prensibiyle hastaların ayaklarında oluşan yaraların bakım ve tedavisi tecrübeli cerrahlar tarafından yapılarak damar tıkanıklığı ve bunun neden olduğu sorunlar tek merkezde multidisipliner yaklaşımla ele alınarak tedavi edilir. Yara bakımı, yara iyileşmesinin hızlandırılması amacıyla ölü dokuların cerrahi olarak uzaklaştırılması ve oluşan defektin anatomiye uygun şekilde kapatılması işlemleri uygulanır. 

 

Diyabetik Ayak Nasıl Tedavi Edilir?

Diyabetik ayak yaralarının en önemli nedeni yüksek kan şekerinin neden olduğu atar damar hastalıkları ve sinir hasarıdır. Bu hastaların tedavisini planlamak üzere Endokrin Hastalıkları, Kardiyoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Kök Hücre Merkezi, Ortopedi, Plastik ve Rekonstüktif Cerrahi, Nöroloji ve Enfeksiyon Hastalıkları uzmanlarından oluşan Diyabetik Ayak Konseyi tarafından planlanır. Şeker hastalarının birçoğunda görülebilen diyabete bağlı ayak yaralarında Liv Hospital Vadi Damar Cerrahisi Kliniği hem cerrahi operasyonlar hem de Rejeneratif Tıp, Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Kliniği ile işbirliği yaparak alternatif tedavi yöntemlerini hastalarına sunar.

Toplardamar hastalıkları (venöz sistem hastalıkları) tecrübeli doppler ultrasonografi hekimleri tarafından değerlendirildikten sonra hastaya özel tedavi protokolleri planlanarak tam ve hızla tedavi edilir. Ultrason yardımlı endovasküler teknikler, anjiyografi yardımlı mekanik tedaviler uygulanarak venöz yetmezlik ve venöz tıkanıklıkların tedavisi uzman ve tecrübeli hekimler tarafından yapılır. 

 

Damar Cerrahisi İşlemleri Nelerdir?

  • Endovasküler Aort Replasmanı (EVAR, TEVAR)
  • Aortun açık ameliyatları
  • Periferik Arteriyel Bypass 
  • Periferik Anjiyoplasti
  • Periferik Hibrid operasyonlar (Bypass ve Stend işleminin birlikte uygulanması)
  • Karotis Endarterektomi
  • Varis Cerrahisi (Lazer, RF, Glue, Skleroterapi işlemleri)
  • Yara Bakımı ve Tedavisi (arteriyel ve venöz yaralar)
  • Diyabetik Ayak 
  • Ekstremite amputasyonu

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde