liv sağlık köşesi

Kalp Pilleri

Oluşturma Tarihi: 02.11.2021 08:27 | Son Güncelleme: 15.06.2022 10:12

Kalp Pilleri Nedir?

Kalbin elektrik sistemindeki problemler, kalbin iyi çalışamamasına ve yeterli kan pompalayamamasına sebep olur. Kalp pilleri, kalbin sağlıklı çalışarak vücudun ihtiyaç duyduğu yeterli kanı pompalayabilmesi için kalbin elektrik sistemindeki anormallliklerin düzeltilmesi için geliştirilmiş elektronik cihazlardır.


Kalbin elektrik sisteminde bir çok  noktada bozukluk meydana gelebilir. Kimi insanda elektriksel uyarının çıkış noktası olan sağ kulakçıktaki  sinoatriyal düğümde sorun vardır. Bu durumda kalp yavaşlar ve vücuda ihtiyacı olan kanı pompalayamaz. Çarpıntı, baş dönmesi, çabuk yorulma, sersemlik ve hatta ciddi vakalarda bayılmalar bile ortaya çıkabilir. Kimi insanda da normal bir şekilde oluşturulan uyarının kalpte gerekli noktalara iletilmesinde sorun olabilir. Her iki durumda da yavaşlayan kalbi hızlandırmak ve kalpteki sorunu düzeltmek için kalp piline gerek duyulur. Kalp pilinin takılış amacı kalbin elektriksel yönden eksik olan kısmının tamamlanması ve bu sayede kalbin sağlıklı bir çalışma düzenine ulaşmasıdır. Bu sebeple farklı kalp hastalıklarına özel olarak üretilen, farklı kalp pili çeşitleri bulunmaktadır.

Kalp pilleri, bazı hastalarda ritim bozukluklarını düzeltmek amacıyla da kullanılır. Özellikle karıncık (ventrikül) kökenli olan ritim bozuklukları (aritmiler) (ventriküler taşikardi, ventriküler flatter, ventriküler fibrilasyon gibi) ölümcül olabilmektedir. Bu ölümcül olabilecek aritmi durumlarının tedavisinde elektro-şok özelliği olan ve tıp dilinde “ICD” diye tarif edilen cihazlar kullanılmakta ve bunlar da kalp pilleri olarak bilinmektedir.
 

Kalp Pilleri Nelerden Oluşur?

Pilde  jeneratör ve elektrotlar bulunur.  Jeneratörün içerisinde pilin çalışmasını düzenleyen ve elektrik üreten güç kaynağı bulunur. Elektrotlar ise kalp pili jeneratörü ile kalp arasında güç aktarımını sağlayan özel kablolardır. Bu elektrotlar, kalp pilinin çeşidine göre 1 ya da daha fazla olabilmektedir. Son jenerasyon pillerin ağırlığı 12 – 16 gramdır. Generatör, Lityum isimli malzemeden üretilmektedir. Elektrotlar ise 1-2 mm kalınlığında etrafı silikon malzeme ile kaplı elektrik iletimini sağlayan kablolardır.
 

Kalp Pillerinin Çeşitleri Nelerdir?

VVİ kalp pilleri: Tek kablolu kalp pilidir. Sadece kalbin karıncığına uyarı vermek için kullanılır. Bazı hasta grupları için bu tip kalp pili eksikliği gidermede yeterlidir.
DDD kalp pilleri: Çift kablolu kalp pilleridir. Kablonun biri sağ kulakçığı, diğeri sağ karıncığı uyarır. Birçok hastada bu tür kalp pilleri kullanılır.
İmplante edilebilen kardiyoverter – defibrilatörler (ICD): Özellik olarak kalıcı kalp pilleri ile benzer tarafları olmakla birlikte asıl kullanış amaçları “elektroşok” verme özelliklerinin de olmasıdır. İleri düzey kalp yetmezliği veya doğuştan bazı özel kalp sorunları (kardiyomiyopati, hücresel kanal problemleri) bulunan hastalarda kalbin karıncık kısmından kaynaklanan ve hayati risk oluşturan ciddi kalp çarpıntılarının ve ritim bozukluklarının gelişme ihtimali yüksektir. Dolayısıyla bu tip hastalarda “elektroşok” verebilme özelliği olan cihazlar kullanılır. İCD’ ler ölüme sebep olacak ritim bozukluğu oluştuğunda, cihaz tarafından tanınmakta ve düzeltmek için özel tedavi algoritması uygulamakta, yeterli olmadığında ise elektriksel  şok ile bu ritmi düzelterek hastanın hayatını kurtarabilmektedir. Marka ve üretim yılı modeline göre değişmekle birlikte yaklaşık 60 – 90 gram ağırlığında olan cihazlardır. ICD’lerin de aynen sade kalp piller gibi tek odacıklı (VVI-ICD) ve çift odacıklı (DDD-ICD) olmak üzere alt tipleri vardır.
Kablolu kalp pilleri ya da CRT: Bunlara tıp dilinde “biventriküler” kalp pilleri de denmektedir. Beraberinde elektroşok verme özelliği de varsa bunlara CRT-D denir. Ortak özellik her iki tipte de 3 elektrod ya da kablonun olmasıdır. Temel işlevi bazı Kalp yetmezliği bulunan hastalarda elektrik sistemindeki eksikliği tamamlamak ve kalbin kasılma gücünü bir nebze olsun arttırmaktır.

Her tür kalp pilinin ilave olarak “Hız Duyarlı”  (Rate Adaptive) olarak adlandırılan ek bir özelliği de olabilmektedir. Bu özellik öncelikle çocuklarda ya da aktif bir yaşam temposuna sahip kişilerde daha çok tercih edilmektedir. Bunun nedeni; bu ek özelliğe sahip olan kalp pillerinin kişinin metabolizmasındaki anlık hız değişimlerini hızlı bir şekilde algılayarak o anki vücudun ihtiyacı olan nabız seviyesini daha doğru ve etkili bir şekilde sağlayabilmesidir.
 

Kalp Pili Nasıl Takılır?

Lokal anestezi ile yapılan basit bir cerrahi işlemdir. Köprücük kemiğinin 2 cm kadar altına açılan  küçük bir keseye yerleştirilir. Bu işlem, yaklaşık 30-60 dakika arasında tamamlanır. Cerrahi işlem esnasında damara giriş yapılan yerde ve pil cebinde kanama, morarma, ilerleyen süreçte enfeksiyon, pil kablosunun yerinden çıkması veya pilde teknik fonksiyon bozukluğu olması gibi durumlar meydana gelebilir fakat bunlar çok düşük ihtimallerdir. Hastalarda olan kalp rahatsızlığına ve kullanılan kalp pilinin türüne göre ömrü 5-10 yıl arasında değişir. Kalp pilleri, anjiyo yapılan bir kateter laboratuvarında skopi cihazı aktında takılmaktadır(X-ray cihazı, röntgen cihazı). Cerrahi risklerin önlenmesi ve kalp pilinin en ideal bir şekilde takılması bakımından kalp pili takılması işleminin  tecrübeli bir ekip tarafından yapılması son derece önemlidir.

Her kalp pilinin yapısı ve işlevi farklıdır. Pilin kalitesini belirleyen o pilin markasıdır. Kalp pillerinin fiyatlarını belirleyen iki etken vardır. İlk etken kalp pilinin çeşidi diğer etken ise kalp pilinin markasıdır. Hangi hastaya hangi tür kalp pilinin gerekli olduğu tecrübeli bir hekim tarafından yapılacak klinik muayeneden sonra karar verilir. Pilin markası ve kalite seçimi ise tamamen hastanın tercihi ile alakalıdır. Eğer kalp pili çeşitleri ve fiyatları hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz LİV hospital Ankara Kardiyoloji Kliniğimizle iletişime geçebilirsiniz.

* Bu içeriğin geliştirilmesinde Liv Hospital Yayın Kurulu katkı sağlamıştır.
* Web sitemizdeki içerikler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz. Sayfa içeriğinde Liv Hospital'da tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde