Çocuk Cerrahisi

Çocuk ürolojisi, doğumdan ergenlik döneminin sonuna kadar olan dönemdeki çocukların idrar yolları ve üreme sisteminin hastalıklarını inceleyen bir tıp dalıdır. Çocuk ürologları, bebekleri, çocukları ve ergenleri fiziksel ve fonksiyonel olarak iyileştirmek için çalışırlar.

Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Nedir?

Liv Hospital Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Kliniği’nde; doğum öncesi dönemden 16 yaşına kadar çocuklardaki tüm sindirim sistemi, idrar yolları, kalp harici göğüs boşluğu ile ilgili cerrahi sorunların poliklinik takip ve tedavisi yapılır. Cerrahi işlemler, hastalığın tipine göre minimal invaziv (laparoskopi, torakoskopi, endoskopi/az iz bırakan) yöntemlerle gerçekleştirilir.

Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Hastalıkları Nelerdir?

Çocuk cerrahisi ve çocuk ürolojisi, çocuklarda görülen cerrahi ve ürolojik sorunlarla ilgilenen iki önemli tıp dalıdır. Çocuk cerrahisi, genellikle doğuştan gelen anomaliler, kistik hastalıklar, tümörler ve yaralanmalar gibi çocuklarda cerrahi müdahale gerektiren durumlarla ilgilenir.

Öte yandan, çocuk ürolojisi, hipospadias, fimoza, vezikoüreteral reflü, hidronefroz, böbrek taşları gibi çocuklarda özel olarak görülen ürolojik sorunları ele alır. Bu hastalıkların tanısı ve tedavisi genellikle cerrahi müdahale, ilaç tedavisi veya diğer uygun yöntemlerle gerçekleştirilir. Ebeveynler, çocuklarının idrar yolu veya cerrahi gerektiren sorunlarını fark ettiğinde, bir çocuk cerrahisi veya üroloji uzmanına başvurarak uygun tedaviyi alabilirler.

Çocuk Cerrahisinde Uzman Ekip

Büyüme ve gelişmenin en hızlı olduğu çocukluk döneminde yapılan bir cerrahi girişimin yankılarını çocuklar tüm yaşamlarında taşırlar. Bu sebeple çocuklara yapılan tüm girişimler; uzun ve zorlu bir eğitimden geçen, disiplinli ve en modern tedavi tekniklerini öğrenen, inisiyatif alıp çok kısa bir sürede en ideal tedaviyi uygulayabilen iyi yetişmiş uzman ekip tarafından yapılmalıdır. Liv Hospital Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Uzman Ekibi, sadece bu yetkinliklere değil; hepsinden önemli olan çocuk ve bebek hastaya yaklaşım yeteneğine de sahip olma özelliği ile tercih edilen bir kliniktir.

Hızlı İyileşme, Üstün Başarı

Dünyada 1 milyonda 4 gibi nadir sayıda görülen “ganglionöroblastom’’ ve ‘‘retroperitoneal teratom” kanserlerinden vakalar, cerrahi olarak tam kürle, ek medikal tedaviye gerek kalmadan Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Kliniğimizde başarı ile tedavi edilmiştir. Klinikte minimal invaziv teknikler kullanılarak kompleks vakalar yüzde 100’e yakın başarı ile az yara izi, hızlı iyileşme, “sıfır” ağrı ile tedavi edilir.

Avantajlı Yöntemler

Liv Hospital Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Kliniği’nde sünnet, safrakesesi, inmemiş testis, apandisit, hirschsprung ameliyatlarında laparaskopik yöntemler;böbrek ve mesane hastalıklarında sistoskopik; solunum yoluna ve sindirim sistemine yabancı cisim kaçması durumunda ve bu bölgelerin hastalıklarındaözafafoskopik / bronkoskopik yöntemler tercih edilir. Ameliyat sonrasında neredeyse hiç yara izinin olmaması, enfeksiyon riskinin en aza indirilmiş olması ve çocuklarımızın açık ameliyatlara nazaran daha kısa zamanda sosyal yaşamlarına ve okullarına dönebiliyor olması, bu yöntemlerin en büyük avantajlarıdır.

Yenidoğan Sünnetinin Avantajları

Liv Hospital Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Uzmanları, sünnetin erken yapıldığında, yenidoğan ve süt çocukluğu dönemine ait idrar yolu enfeksiyonlarının sünnetsiz çocuklara oranla ortalama 10 kat azaldığı ile ilgili çeşitli çalışmalar olduğunun altını çiziyor. Liv Hospital’in deneyimli çocuk cerrahisi ekibiyle ve güvenli cerrahi koşullarıyla yenidoğan sünneti sonrası hızlı iyileşme nedeni ile ek bakıma ihtiyaç kalmadan anne ve babalar aktivitelerine çabuk dönüyorlür. Kozmetik açıdan da bu dönemde yapılan dikişsiz sünnet, kesip dikme işlemlerinin olmaması nedeni ile oldukça başarılıdır.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde