Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi

Doğumsal kalp hastalığına sahip çocuklar medikal veya invaziv yöntemlerle tedavinin mümkün olmadığı durumlarda Liv Hospital Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Kliniği’nde tedavi edilir. 

Doğumsal kalp hastalıkları da tedavi ediliyor

Doğumsal kalp hastalığı kalbin çalışmasını etkileyen pek çok farklı problemi ifade eder. “Doğumsal” kelime anlamı olarak fetüsün oluşumundan doğuma kadar geçen süre içerisinde oluşan problemleri kapsar. Bunlar tedavi gerektirmeyen basit sorunlar olabileceği gibi yaşamı tehdit eden ve açık kalp cerrahisine ihtiyaç duyulan sorunlar olabilir. Doğumsal kalp hastalıkları 1000 canlı doğumun 8’inde görülüyor ve doğumsal anomalilere bağlı ölümlerin yarıya yakınından sorumlu oluyor. Günümüzde tanı ve tedavideki ilerlemeler ile çocuk kalp cerrahisindeki gelişmeler sonucunda doğumsal kalp hastalığına sahip çocukların yüzde 80’i erişkin yaşa ulaşabiliyor. 


 

Hamilelik sürecinde tespit edilebiliyor

Doğumsal kalp hastalıklarının nedeni genellikle bilinmiyor. Ailede doğumsal kalp hastalığı öyküsü olması, bebekte kromozom anomalisi (Down Sendromu vb. ) görülmesi veya annenin hamileliği süresince görülen bazı enfeksiyonlar ve kontrolsüz şeker hastalığı gibi durumlar doğumsal kalp hastalığı riskini arttırıyor. Günümüzde ciddi kalp problemlerinin büyük bir bölümü hamilelik sürecinde tanınabiliyor ve özellikle gebeliğin 20. haftasında yapılan ultrasonografi ile tanı konabiliyor. Hafif kalp problemleri tedavi gerektirmediği gibi kalpte bulunan bazı delikler kendiliğinden kapanabiliyor. Ciddi durumlarda açık kalp cerrahisi veya kateter ile yapılan girişimler yapılıyor. Bazı kompleks durumlarda ise birden fazla ameliyatın yıllar içerisinde yapılması gerekebiliyor. 
 

Tanı ve tedavi ekiple yapılıyor 

Çocuk kalp cerrahisi ameliyatları Çocuk Kardiyoloji, Kardiyak Anestezist, Yoğun Bakım Uzmanı, Yenidoğan Uzmanı ve farklı çocuk yan dallarının olduğu multidispliner yaklaşım ile tedavi ve takibi yapılıyor. 
 

Çocuk Kalp Cerrahisi Kliniği’nde Tanı ve Tedavileri Yapılan Başlıca Hastalıklar

 • Tek Ventrikül Defektleri (Single Ventricle Defects)
 • Büyük Arterlerin Transpozisyonu (Transposition of the Great Arteries)
 • Trikuspit Atrezisi (Tricuspid Atresia
 • Aort Koarktasyonu (Coarctation of the Aorta)
 • Fallot Tetrolojisi (Tetralogy of Fallot)
 • Ventriküler Septal Defekt (Ventricular Septal Defect)
 • Atriyal Septal Defekt (Atrial Septal Defect)
 • Çift Çıkışlı Sağ Ventrikül (Double outlet right ventricle (DORV))
 • Ebstein Anomalisi (Ebstein’s Anomaly)
 • Çift Girimli Sol Ventrikül (Double inlet left ventricle (DILV))
 • Hipoplastik Sol Kalp Sendromu (Hypoplastic Left Heart Syndrome (HLHS))
 • Kesintili Aortik Ark (Interrupted Aortic Arch (IAA))
 • Trunkus Arteriyozus (Truncus Arteriosus)
 • Sağ Aortik Ark (Right Aortic Arch (RAA))
 • Total Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi (Total Anomalous Pulmonary Venous Connections (TAPVC))
 • Patent Ductus Arteriosus (PDA)
 • Pulmoner Atrezi (Pulmonary Atresia)

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde