Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi

Çocuk kalp ve damar cerrahisi, çocuklarda doğuştan gelen veya sonradan gelişen kalp ve damar sorunlarına cerrahi müdahalelerin uygulandığı bir tıp dalıdır.
Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi

Son Güncelleme Tarihi 18.04.2024 16:50:29

Çocuk kalp ve damar cerrahisi, çocuklarda doğuştan gelen veya sonradan gelişen kalp ve damar sorunlarına cerrahi müdahalelerin uygulandığı bir tıp dalıdır. Bu alandaki uzmanlar, çocuklarda kalp ve damar sistemi ile ilgili rahatsızlıkları teşhis etmek, tedavi etmek ve cerrahi müdahale gerektiren durumlarda cerrahi operasyonları gerçekleştirmekle görevlidir.

 

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Nedir?

Çocuk kalp ve damar cerrahisi, bebeklik döneminden ergenlik dönemine kadar olan çocuklarda görülen kalp ve damar hastalıklarının cerrahi tedavisi ile ilgilenen bir tıp dalıdır. Çocuk kalp ve damar cerrahisi ameliyatları, genellikle genel anestezi altında yapılır. Ameliyat süresi, hastalığın türüne ve ciddiyetine göre değişebilir. Ameliyat sonrası, çocuklar genellikle yoğun bakım ünitesinde takip edilir.

Çocuk Kalp Cerrahisi Kliniği’nde Tanı ve Tedavileri Yapılan Hastalıklar

Kalp hastalığına sahip çocuklar medikal veya invaziv yöntemlerle tedavinin mümkün olmadığı durumlarda Liv Hospital Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Kliniği’nde tedavi edilir. 

 • Tek Ventrikül Defektleri (Single Ventricle Defects)
 • Büyük Arterlerin Transpozisyonu (Transposition of the Great Arteries)
 • Trikuspit Atrezisi (Tricuspid Atresia)
 • Aort Koarktasyonu (Coarctation of the Aorta)
 • Fallot Tetrolojisi (Tetralogy of Fallot)
 • Ventriküler Septal Defekt (Ventricular Septal Defect)
 • Atriyal Septal Defekt (Atrial Septal Defect)
 • Çift Çıkışlı Sağ Ventrikül (Double outlet right ventricle (DORV))
 • Ebstein Anomalisi (Ebstein’s Anomaly)
 • Çift Girimli Sol Ventrikül (Double inlet left ventricle (DILV))
 • Hipoplastik Sol Kalp Sendromu (Hypoplastic Left Heart Syndrome (HLHS))
 • Kesintili Aortik Ark (Interrupted Aortic Arch (IAA))
 • Trunkus Arteriyozus (Truncus Arteriosus)
 • Sağ Aortik Ark (Right Aortic Arch (RAA))
 • Total Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi (Total Anomalous Pulmonary Venous Connections (TAPVC))
 • Patent Ductus Arteriosus (PDA)
 • Pulmoner Atrezi (Pulmonary Atresia)

 

Hamilelik Sürecinde Tespit

Doğumsal kalp hastalıklarının nedeni genellikle bilinmiyor. Ailede doğumsal kalp hastalığı öyküsü olması, bebekte kromozom anomalisi (Down Sendromu vb.) görülmesi veya annenin hamileliği süresince görülen bazı enfeksiyonlar ve kontrolsüz şeker hastalığı gibi durumlar doğumsal kalp hastalığı riskini arttırıyor. Günümüzde ciddi kalp problemlerinin büyük bir bölümü hamilelik sürecinde tanınabiliyor ve özellikle gebeliğin 20. haftasında yapılan ultrasonografi ile tanı konabiliyor. Hafif kalp problemleri tedavi gerektirmediği gibi kalpte bulunan bazı delikler kendiliğinden kapanabiliyor. Ciddi durumlarda açık kalp cerrahisi veya kateter ile yapılan girişimler yapılıyor. Bazı kompleks durumlarda ise birden fazla ameliyatın yıllar içerisinde yapılması gerekebiliyor. 

Ekiple Tanı ve Tedavi

Çocuk kalp cerrahisi ameliyatları Çocuk Kardiyoloji, Kardiyak Anestezist, Yoğun Bakım Uzmanı, Yenidoğan Uzmanı ve farklı çocuk yan dallarının olduğu multidispliner yaklaşım ile tedavi ve takibi yapılıyor.