Çocuk Nefrolojisi

Liv Hospital Çocuk Nefrolojisi Kliniği’nde çocukluk çağında görülen böbrek ve üriner sistem hastalıkları ile romatizmal hastalıkların teşhis ve tedavisi başarıyla gerçekleştiriliyor.Çocuk Nefrolojisi Kliniği’nde tanı ve tedavileri yapılan başlıca hastalıklar:

 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • Gebelikte rastlanan böbrek sorunları
 • İdrar kanallarının geniş olması, geriye kaçak
 • Üriner sistemin doğumsal anomalileri (vezikoüreteral reflü, hidronefroz, üreteropelvik darlık vs.)
 • Böbrek taşları, kum dökme, böbrekte kristal görülmesi
 • Tansiyon yüksekliği
 • Hematüri (idrarda kan)
 • Proteinüri (idrarda protein)
 • Nefritik sendrom
 • Nefrotik sendrom
 • İdrar kaçırma (gündüz/gece)
 • Kalıtsal böbrek hastalıkları
 • Hipertansiyon
 • Tubulointerstisyel hastalıklar (Bartter sendromu, Renal tübüler asidoz)
 • Böbreğin kistik hastalıkları
 • Ailevi Akdeniz ateşi (FMF)

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde