icon
icon
icon
Tüm Vücut MR

Tüm Vücut MR

Tüm Vücut MR, tümörlerin erken evrede saptanması amacıyla kullanılır.

Tüm Vücut MR, tümörlerin erken evrede saptanması amacıyla kullanılır. Yaklaşık 40-45 dakika sürede tüm vücuttan görüntü alma işlemi tamamlanır. Tüm Vücut MR çekiminde, diğer MR uygulamalarında olduğu gibi kişi radyasyon almaz.

Tüm Vücut MR, kanser riski yüksek ya da endişesi olan, bu konuda rutin check up‘larını yaptıran kişilerde tamamlayıcı olarak uygulanabiliyor.

MR (Manyetik Rezonans) uzun yıllardır birçok hastalıkta tanı koymayı sağlayan ve tedavi sonrası takiplerde yaygın olarak kullanılan bir görüntüleme yöntemi. Günümüzde MR, hasta olmayan ve herhangi bir yakınması bulunmayan kişilerde check up tarama amaçlı da kullanılabiliyor.

Tüm Vücut MR Nedir?

Tüm Vücut MR taraması kanser riski ya da endişesi olan ve bu konuda rutin check-up’larını yaptıranlara tamamlayıcı ileri bir check-up modeli olarak sunulmaktadır. Beyin ve boyun dahil tüm vücut tek seansta görüntülenir. 

Check-up amaçlı kullanılabilir. Bugüne kadar sadece şüphe edilen bölgeler için uygulanan MR, tüm vücudu tek seansta tarar.

Bu yöntemde vücut genellikle 5 mm. aralıklı parçalar halinde taranıp ardından dijital veriler otomatik yazılım programı ile tek parça halinde düzenlenmektedir. Görüntülerin alınması yaklaşık dakika sürer.

Tüm Vücut MR taraması ile hastalık bulguları oluşmadan ve tümör yayılmadan bilgi alınması amaçlanır. Ailesel tümör riski bulunan kişiler bu incelemeyi yaptırabilir. 

Meme, akciğer, prostat ve gastrointestinal tümörlerin erken evrede saptanabilmesi için klasik tarama yöntemleri ile birlikte kullanılması önerilmektedir.

Sağlık durumunu merak edenler ile ailesel tümör riski bulunan kişiler bu incelemeyi yaptırabilir.

Beyin, kas ve iskelet sistemi dahil birçok tümör türünün henüz klinik bulgu vermeden erken dönemde saptanabilmesine olanak sağlar.

Kanser taraması için tasarlanmış bir yöntem olan Tüm Vücut MR’ın standart çekimleri vasküler (damar) tarama programlarını içermiyor.

Ancak anevrizma denen beyin damarlarındaki balonlaşmanın yüksek kanama riski ve sıklığı nedeni ile talep eden hastalarda, 5 dakika süreli program ile kontrast madde vermeden Kranial MR Anjiografi incelemesi yapılıyor.

Kalp damarlarında hastalık riski ve endişesi olan hastaların ise Koroner BT Anjiyografi ile check up yaptırması öneriliyor.

Tüm Vücut MR Hangi Organları Tarıyor?

Tüm Vücut MR çekimlerine önce beyinden başlanıyor. Ardından boyun ve akciğer ile göğüs kafesinin çekimi yapılıyor.

İşleme; karaciğer, pankreas, böbrek, böbrek üstü bezi ve karın içi diğer organların ve mesanenin incelemesi ile devam ediliyor.  

Erkeklerde prostat, testis, kadınlarda rahim ve yumurtalıklar taranıyor. Ayrıca (kollar hariç) kemikler ve kaslar da aynı seansta diz altına kadar incelemeye dahil oluyor. 

Akciğer, meme, prostat ve gastrointestinal sistemin tümör taramasında ise erken dönem bulguları gözden kaçırmamak için mutlaka bilinen diğer klasik tarama yöntemleri ile birlikte kullanılması gerekiyor.

Tüm Vücut MR’da hasta MR için uygun, metal içermeyen kıyafet ya da hasta önlüğü giyiyor. Üzerine alıcı antenler bulunan, ‘koil’ olarak adlandırılan alet konuluyor. Rutin bir MR çekimi ile aynı çekim yapılıyor.

Hasta sabit haldeyken MR cihazının hareketli masası ile, programlandığı gibi beyinden başlayarak diğer bölgelere doğru sırasıyla çekim yapılıyor.

Hastanın MR masasında 45 dakika hareketsiz yatması gerekiyor.

Karın ve göğüs bölgelerinin çekimi sırasında, hastadan 20 saniyeyi geçmeyecek şekilde nefesini tutması isteniyor.