Çocuk Romatolojisi

Liv Hospital Çocuk Romatolojisi Kliniği çocukluk çağının romatolojik hastalıkları ile ilgilenir. Klinikte 0-18 yaş arası çocukların kas, eklem ve bağ dokusunu tutan hastalıkların tanı ve tedavileri başarıyla yapılır.Çocuk Romatolojisi Kliniği’nde tanı ve tedavileri yapılan başlıca hastalıklar:

  • Eklem ağrısı olan çocuklar
  • Jüvenil İdiopatik Artrit
  • Ailesel Akdeniz Ateşi (Sistemik Lupus Eritematosus, Dermatomiyozit, skleroderma, mikst konnektif bozukluk, Sjögren vs)
  • Vaskülitler (damar iltihabı)
  • Henoch-Schönlein purpurası, Kawasaki Hastalığı, Poliarteritis nodoza
  • Behçet Hastalığı
  • Otoinflamatuar hastalıklar (PFAPA, HIDS, CAPS, STING, DIRA vs)
  • Eklem hipermobilitesi
  • Çocukluk çağının diğer romatizmal hastalıkları

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde