Çocuk Romatolojisi

Çocuk romatolojisi, çocuklarda görülen romatolojik hastalıkların tanı, tedavi ve yönetimiyle ilgilenen tıbbi bir uzmanlık alanıdır.
Çocuk Romatolojisi

Son Güncelleme Tarihi 6.05.2024 11:57:29

Çocuk romatolojisi, çocuklarda görülen romatolojik hastalıkların tanı, tedavi ve yönetimiyle ilgilenen tıbbi bir uzmanlık alanıdır. Romatolojik hastalıklar, genellikle bağışıklık sistemi, eklemler, kaslar, kemikler ve diğer bağ dokularını etkileyen kronik iltihaplı durumları içerir. 

 

Çocuk Romatolojisi Nedir?

Çocuk Romatolojisi, 0-18 yaş arası çocukların kas-iskelet sistemi ve bağ dokusu hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen bir tıp uzmanlık dalıdır. Çocukluk çağında görülen romatolojik hastalıklar, yetişkinlerde görülen romatolojik hastalıklardan farklı olabilir. Bu farklılıklar, çocuğun bağışıklık sistemi ve büyüme ve gelişme süreci ile ilgilidir.

Çocuk Romatolojisi Hangi Hastalıklara Bakar?

Liv Hospital Çocuk Romatolojisi Kliniği çocukluk çağının romatolojik hastalıkları ile ilgilenir. Klinikte 0-18 yaş arası çocukların kas, eklem ve bağ dokusunu tutan hastalıkların tanı ve tedavileri başarıyla yapılır.

Çocuk Romatolojisi Kliniği’nde tanı ve tedavileri yapılan başlıca hastalıklar:

  • Eklem ağrısı olan çocuklar
  • Jüvenil İdiopatik Artrit
  • Ailesel Akdeniz Ateşi (Sistemik Lupus Eritematosus, Dermatomiyozit, skleroderma, mikst konnektif bozukluk, Sjögren vs)
  • Vaskülitler (damar iltihabı)
  • Henoch-Schönlein purpurası, Kawasaki Hastalığı, Poliarteritis nodoza
  • Behçet Hastalığı
  • Otoinflamatuar hastalıklar (PFAPA, HIDS, CAPS, STING, DIRA vs)
  • Eklem hipermobilitesi
  • Çocukluk çağının diğer romatizmal hastalıkları