El ve Mikro Cerrahi

Elin anatomisi ve mühendisliği hayranlık uyandıracak düzeydedir. İnsanlarda el oldukça komplike bir yapıda olup içinde birçok detayı barındırmaktadır. Ellerimiz iletişim için, dokunma duyusu için, çalışmamız ve üretmemiz için ve kendi kişisel bakımımız için bize hayatımız boyunca milyonlarca kez yardım eder. Bununla beraber herhangi bir yaralanma da bu mükemmel fonksiyon ve ince işçilik için yüksek bir handikap oluşturmaktadır.Tüm yaralanmalar içinde el parmak yaralanmaları %65 ve el-kol yaralanmaları yaklaşık %18 olarak en yüksek yaralanma oranına sahip vücut kısımlarıdır. El yaralanmaları küçük bir kesikten, tüm bir elin veya kolun total kopmasına kadar varan geniş bir spektrumda meydana gelebilir. En sık meydana gelen yaralanmalar;

  • Kırıklar
  • Kesici-delici yaralanmalar
  • Yumuşak doku yaralanmaları ve Kopmalar
  • Yüzülme tarzı yaralanmalar
  • Elin ve ön kolun yanıkları
  • Hayvan ısırıkları
  • Yüksek enerjili yaralanmalar
  • Enfeksiyonlar olarak sıralanabilir.

Eldeki yaralanmalarda amaç, hızlı ve doğru bir ilk değerlendirme ve tedavidir. Başka bir deyişle, bir yaralanma meydana geldiğinde, doktor tıbbi-cerrahi tedaviye hızlı ve etkin bir şekilde başlamalıdır, böylece elin fonksiyonu ve anatomisi üzerindeki kısa ve uzun vadeli kötü etkiler en aza indirilebilir.

Ampütasyon sırasında ve acil tedavide yapılması gerekenler sağlık bakanlığımız tarafından ayrıntılı bir şekilde verilen hizmet içi eğitimler sayesinde tüm 112 acil yardım personellerine büyük bir özveri ile öğretilerek birçok hastanın da bu sayede etkin tedaviye doğru bir şekilde ulaşmasının önü açılmıştır. 

El cerrahisi, konusunda uzmanlaşmış plastik-rekonstruktif cerrahi uzmanları, ortopedi uzmanları veya el cerrahisi yan dal uzmanları tarafından yapılmaktadır. Çok nazik bir yapı olan elin cerrahisi için çok uzun süreli tecrübe şarttır. Bu kadar detaylı bir yapının hem anatomisi hem de fonksiyonel yapısına uygun cerrahinin seçimi için uzun süreli bir çalışma ve mutlak bir tecrübe gerekmektedir. Mikrocerrahi yöntemin öğrenilmesi ve etkin bir şekilde uygulanması da keza uzun, meşakkatli bir çalışma ile ancak gerçekleşmektedir. 

Replantasyon; ampute uzvun mikrocerrahi yöntemler kullanılarak eski anatomisi ve fonksiyonunu yapacak şekilde yeniden vücuda birleştirilmesi işlemidir. Oldukça kapsamlı olan mikro cerrahi amelyatları; özelleşmiş cerrahi (8 X, 40 X) mikroskoplar ve çok ince, özelleşmiş cerrahi aletler vasıtası ile yapılmaktadır. Uzun saatler süren bu tür ameliyatlar, konusunda uzmanlaşmış cerrahi ekip tarafından çok dikkatli ve özenli şekilde yapılmaktadır. Bu sırada önce kemik doku birleştirilmekte sonra da cerrahi mikroskop altında çapı yaklaşık 0.8 mm olan atar damarlar ve toplar damarlar ile sinirler özel dikiş materyalleri ile onarılmaktadır. Uzvun fonksiyonunun yeniden oluşturulması için ise kas ve/veya tendon denilen hareket mekanizması elemanları akut olarak veya ileri bir tarihte onarılmaktadır. 


Özellikle ampütasyon dediğimiz kopmalar, başlıca, fabrikalarda, makine yoğun çalışanlarda daha sık karşılaşılan bir durumdur. Bir parmağın ucunun kopmasından tüm kolun kopmasına kadar varan geniş bir skalada yaralanma meydana gelebilmektedir. Böyle bir durumda hem çalışan -hasta- hem de işveren için birçok çözülmesi gereken problem ortaya çıkmaktadır. Bir yandan medikal sorunlar ilk başta öncelik isterken daha sonra legal problemler her iki taraf içinde çözülmek için beklemektedir. Kısaca el yaralanmaları özellikle iş sahasında meydana geldiğinde, beraberinde birçok medikolegal sorunda ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bu tür yaralanmada ciddi iş gücü kayıpları da hem çalışan ve işveren için büyük ölçüde değerlendirildiğinde ülke ekonomisi için bir kayba meydan vermektedir. Bu süreçte, hastanın etkin tedavi ile bir an önce iyileşip işe yeniden başlaması hem her iki taraf için de ekonomik kaybı en aza indirecek hem de tıbbi giderleri en efektif şekilde azaltacaktır. Aynı zamanda hastanın erken ve etkin tedavisi hastanın sosyal yaşamdan ayrı kalma süresini en aza indireceğinden, hastalık sonrası gelişebilecek psikolojik rahatsızlıkları da bu sayede minimuma indirgeyecektir. 

                                
                    


 

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde