icon
icon
icon
Robotik Ortopedi Cerrahisi

Robotik Ortopedi Cerrahisi

Robotik Ortopedi cihazı, ameliyat sırasında hastanın anatomisine ve biyomekaniğine uygun bir protez cerrahisi sağlıyor.

Eklem kireçlenmelerinin tedavisinde başvurulan protez işlemlerinde kullanılan Robotik Ortopedi cihazı, ameliyat sırasında hastanın anatomisine ve biyomekaniğine uygun bir protez cerrahisi sağlıyor. Halk arasında kireçlenme olarak da bilinen eklem kıkırdağının zedelenmesiyle birlikte, kıkırdak dokusunun üzerindeki kemik uçları sürtünmeye başlar bu da ağrıya neden olur.  

Protez cerrahisinde amaç, bozulan eklem yüzeylerinin kaplanması yoluyla ağrının azaltılması, hareket kabiliyeti ve fonksiyonelliğin korunmasıdır. Protez cerrahisinde bir takım standartlara ve prosedürlere uyulması gerekir, fakat eklem yapısının kişiye özel olması nedeniyle her hastaya özel bir prosedür uygulanmalıdır.

Robotik Ortopedi Cerrahisi Sistemi Nedir?

Robotik Ortopedi Cerrahisi ile cerrah tarafından planlanan operasyon prosedüre uygun olarak gerçekleştirilir. Robotik Ortopedi cihazının detaylı planlama özelliği ile kişinin anatomisine en uygun implant belirlenir. Kişinin eklem esnekliği, bağ dengesi gibi konuları hassasiyetle değerlendirir. 

Robotik Ortopedi Cerrahisi ile sadece hasarlı bölgelerle sınırlı yüzeyler kaplanarak, hareketli ve dinamik eklem yapıları elde edilebilir. Bu sayede bacakta oluşabilecek uzunluk ya da kısalık sorunlarının önüne geçilmiş olur. Aynı zamanda küçük bir cerrahi kesi ile yapılan operasyonda hastanın iyileşmesi süreci diğer operasyonlara göre daha hızlı olur. 

Robotik Ortopedi Cerrahisinin  yakın bir zaman içerisinde omuz gibi diğer eklemlerin kireçlenme tedavilerinde de kullanılmaya başlanması öngörülmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robotik Ortopedi Cerrahisi Nasıl Yapılır?

Operasyon öncesi çekilen MR ile eklemlerin 3 boyutlu sanal bir modeli oluşturulur; hekim değerlendirmesiyle beraber kullanılacak implant ve yapılacak girişimler çok hassas bir şekilde planlanır.

Operasyona başlandığında hekimin yapacağı ilk işlemlerden birisi de robotun hafızasındaki eklemleri 3 boyutlu sanal modeli ile ameliyathanedeki gerçek eklem anatomisinin birbirine eşleştirilmesi olacaktır. Bu eşleştirme sonrasında Robotik Ortopedi Cerrahisi, artık ameliyathanedeki gözleri, yani reflektör algılayıcı sistemleri sayesinde uzaysal ortamda ekleminizi görmeye başlayacaktır.

İmplant yuvalarının hazırlık işlemine geçmeden önce robotik sistem eklem bağ dengesini, yani biyomekaniği hassas bir şekilde analiz eder. Ayrıca kalça ameliyatlarında karşı bacak uzunluk farklılıklarını da hekime raporlar. Hekim bu analiz sonuçlarını değerlendirerek yerleştirilecek implantın en son ve biyomekanik açıdan en uygun yerleştirilme şekline karar verir.

Hazırlanan yuvaların basınçlı yıkanması sonrasında önceden planlanan implantlar hekim tarafından, robotik kolun yönlendirmesiyle uygulanır. Robotik cerrahi sonrası ağrı düzeyi standart cerrahiye oranla daha azdır.