Diyabet Hemşiresi

Bütüncül bir yaklaşımla eğitim, danışmanlık ve tıbbi tedavi üçgeninde hastalığın yönetiminde büyük role sahiptir. Kan şekeri ölçüm cihazı, insülin enjeksiyonu, sürekli kan şekeri ölçüm sistemleri, insülin pompa sistemleri gibi teknik beceri gerektiren alanlarda doğru kullanım için gerekli eğitimleri verir ve bu eğitimleri gereğinde tekrarlar. Hastaya öz-bakım, acil sorunların yönetimi gibi konularda eğitim verir.