Gastroenteroloji

Liv Hospital Gastroenterohepotoloji Kliniği’nde endoskopik inceleme ve işlemler için hasta konforunu ön planda tutuluyor. Endoskopi ünitesinde tanı, tedavi ve takip amacıyla rutin Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisi, Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisi, Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi (ERCP), Endoskopik Ultrasonografi (EUS), Videokapsül Endoskopi, Çift Balon Enteroskopi, Manometri- Phmetri-İmpedans, Özofagial manometri, Anal manometri, Kapsül Endoskopi, Fibroscan tetkikleri ve işlemleri yapılıyor.


 

Tedavi edici girişimlerde yapılıyor

Gastrointestinal darlıklarda dilatasyon, stent yerleştirme, mide ve barsak lümeninde polipektomi, özofagus varis kanamalarında varis ligasyonu, skleroterapi, varis dışı kanamalarda skleroterapi, heater probe, hemoklips uygulama, argon plazma kogülasyonu, çift balon enteroskopi, ağızdan beslenemeyen hastalarda perkütan endoskopik gastrostomi, obez hastalarda intragastrik balon yerleştirme, safra ve pankreas kanalı hastalıklarında tedavi edici girişimler,  karaciğer biyopsisi rutin olarak yapılıyor.

Hekimlerimiz
Sağlık Köşesi

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde