Endokrin Cerrahisi

Endokrin Cerrahisi 

Liv Hospital Endokrin Cerrahisi Klinikleri’nde; endokrin cerrahisi uzmanı, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı, onkoloji uzmanı ile nükleer tıp ve radyoloji uzmanı hastalığın tüm boyutlarının değerlendirildiği multidisipliner bir yaklaşımla hizmet veriyorlar. Kliniğimizde; endokrin cerrahisi üzerine uzmanlaşmış, Avrupa Endokrin Cerrahisi Yeterlilik belgesine sahip öğretim üyesi düzeyinde hekim bulunuyor.

Endokrin Cerrahisi Neye Bakar?

Liv Hospital Endokrin Cerrahisi Kliniği’nde; tiroid ve paratiroid bezleri selim hastalıkları ve kanserlerine yönelik cerrahi girişimler, çeşitli minimal invaziv yöntemler yardımıyla daha küçük kesilerden yapılıyor. Ayrıca, izsiz tiroid cerrahisi ve uzaktan erişimli tiroid cerrahisi gibi güncel yaklaşımlar endoskopik ve robotik olarak gerçekleştiriliyor. Paratiroid bez cerrahisinde minimal invaziv yöntemler ile birlikte intraoperatif parathormon ölçümü kullanılıyor, en yüksek cerrahi başarı oranı hedefleniyor.

Endokrin Cerrahisi Kliniği'nde Güncel Teknolojilerle Sıfıra Yakın Komplikasyon

Liv Hospital Endokrin Cerrahisi Kliniği’nde; başta ses tellerini çalıştıran sinirleri korumaya yönelik sinir monitörizasyon sistemi olmak üzere güncel sağlık teknolojilerinin kullanılması ile hastalarda cerrahi sonrası komplikasyon görülme riskini neredeyse ortadan kaldırıyor. Liv Hospital bünyesinde total tiroidektomi ve paratiroid adenom eksizyonu yapılan hastaların hiçbirinde ses kısıklığı ve kalıcı komplikasyon gelişmemiştir. Ayrıca, ameliyatlarda kullanılan yöntemler ve ameliyat sonrası iz azaltıcı destek tedavilerin uygulanması hastalarda en iyi kozmetik sonuçların elde edilmesini sağlıyor.

Liv Hospital Nükleer Tıp Kliniği'nde güncel diagnostik ve tedavi uygulamaları dünya standartlarında olup alanında 10 yıldan uzun süredir tecrübesi olan hekim ve etkin nükleer tıp ekibi tarafından yapılıyor. Özel korumalı (zırhlı) yataklı tedavi ünitelerinin olduğu, yüksek doz radyoaktif iyot verme olanaklarına sahip Nükleer Tıp bölümümüz bu donanımı sayesinde, nükleer tıp tanı ve tedavisinin doğru ve konforlu sürdürülmesini sağlıyor. 
 

Endokrin Cerrahisi Kliniği'nde Konforlu Radyoaktif İyot Uygulamaları

Tiroid kanseri hastalarının radyoaktif iyot uygulamalarının yapıldığı odalar ise standart gerekliliklerin ötesinde konfora sahip oluyor. 
 

Endokrin Cerrahisi'nde Robotik Cerrahinin Avantajları Kullanılıyor

•    Liv Hospital Endokrin Cerrahisi Kliniği’nde; robotik cerrahi ile böbrek üstü bezi ameliyatı olan hastalar komplikasyonsuz taburcu ediliyor.
•    Böbrek üstü bezi tümörlerinin tedavisinde çoğunlukla laparoskopik ve robotik cerrahi tercih ediliyor.
•    Minimal invaziv girişimler sonrasında hastalar, klasik açık ameliyatlara oranla daha az ağrı hissediyor. Ameliyat sonrasında hastalarda görülen kanama ve enfeksiyon gibi komplikasyon riskleri azalıyor.
•    Robotik cerrahinin bu avantajları hastaların normal hayatlarına daha kısa sürede dönmelerini sağlıyor.

Liv Hospital Endokrin Ekibi ile Multidisipliner Yaklaşım

Tiroid nodülleri ve kanserleri, paratiroid adenomları ve kanserleri, böbrek üstü bezi tümörleri tedavisinde mükemmeliyeti hedefleyen Liv Hospital Endokrin Ekibi; multidisipliner Endokrin Konseyi’nde biraraya gelerek, kliniğe başvuran hastalar için en uygun kişiselleştirilmiş tedavi protokolünü belirliyor.

Liv Hospital Endokrin Hastalıklar ve Tiroid Kanser Konseyi’nde; hastalarımıza etik değerlere bağlı, maksimum etkinliğin en düşük biyolojik hasarla sağlanmasının hedeflendiği iyi tıp uygulamalarına odaklanılıyor.

Öne Çıkan Hizmetler

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde