Endokrin Cerrahisi

Endokrin cerrahisi, tiroid, paratiroid, adrenal ve pankreas gibi hormon üreten bezlerin hastalıklarının cerrahi tedavisini kapsayan bir tıp uzmanlık dalıdır.
Endokrin Cerrahisi

Son Güncelleme Tarihi 4.06.2024 09:57:46

Endoktrin cerrahisi, vücuttaki salgı bezlerinden kaynaklanan hastalıkların cerrahi tedavisini içeren bir cerrahi dalıdır.

 

Endokrin Cerrahisi

Liv Hospital Endokrin Cerrahisi Klinikleri’nde; endokrin cerrahı, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı ile onkoloji ve nükleer tıp uzmanı, hastalığın tüm boyutlarının değerlendirildiği multidisipliner bir yaklaşımla hizmet veriyorlar. Kliniğimizde; endokrin cerrahisi üzerine uzmanlaşmış öğretim üyesi düzeyinde hekim bulunuyor.

Tiroit ve Paratiroit Bezi Hastalıkları Tedavi Yöntemi

Liv Hospital Endokrin Cerrahisi Kliniği’nde; tiroit ve paratiroit bezleri hastalıklarının cerrahisi, ses tellerini korumaya yönelik sinir monitörizasyonu teknolojisi ve çeşitli minimal invaziv yöntemler yardımıyla daha küçük kesilerden yapılıyor.

Endokrin Cerrahisinde Sıfıra Yakın Komplikasyon

Liv Hospital Endokrin Cerrahisi Kliniği’nde; güncel sağlık teknolojilerinin kullanılması hastalarda cerrahi sonrası komplikasyon görülme riskini neredeyse ortadan kaldırıyor.

Liv Hospital bünyesinde total tiroidektomi ve paratiroid adenom eksizyonu yapılan hastaların hiçbirinde ses kısıklığı ve kalıcı komplikasyon gelişmemiştir. Ayrıca, ameliyatlarda kullanılan yöntemler ve ameliyat sonrası iz azaltıcı destek tedavilerin uygulanması hastalarda en iyi kozmetik sonuçların elde edilmesini sağlıyor.

Nükleer Tıp Teknikleri ile Doğru Tedavi...

Liv Hospital Nükleer Tıp Kliniği'nde güncel diagnostik ve tedavi uygulamaları dünya standartlarında olup alanında 10 yıldan uzun süredir tecrübesi olan hekim ve etkin nükleer tıp ekibi tarafından yapılıyor. Özel korumalı (zırhlı) yataklı tedavi ünitelerinin olduğu, yüksek doz radyoaktif iyot verme olanaklarına sahip Nükleer Tıp bölümümüz bu donanımı sayesinde, nükleer tıp tanı ve tedavisinin doğru ve konforlu sürdürülmesini sağlıyor. 

 

   

  Endokrin Cerrahisinde Konforlu Radyoaktif İyot Uygulamaları

  Tiroit kanseri hastalarının radyoaktif iyot uygulamalarının yapıldığı odalar ise standart gerekliliklerin ötesinde konfora sahip oluyor. 

  Robotik Cerrahinin Avantajları Kullanılıyor

  Liv Hospital Endokrin Cerrahisi Kliniği’nde; robotik cerrahi ile böbrek üstü bezi ameliyatı olan hastalar komplikasyonsuz taburcu ediliyor.

  Böbrek üstü bezi tümörlerinin tedavisinde çoğunlukla laparoskopik ve robotik cerrahi tercih ediliyor.

  Minimal invaziv girişimler sonrasında hastalar, klasik açık ameliyatlara oranla daha az ağrı hissediyor. Ameliyat sonrasında hastalarda görülen kanama ve enfeksiyon gibi komplikasyon riskleri azalıyor.

  Robotik cerrahinin bu avantajları hastaların normal hayatlarına daha kısa sürede dönmelerini sağlıyor.

  Tiroit Kanseri Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım

  Tiroit nodülleri ve kanserleri, paratiroid adenomları ve kanserleri, böbrek üstü bezi tümörleri tedavisinde mükemmeliyeti hedefleyen Liv Hospital Endokrin Ekibi; multidisipliner Endokrin Konseyi’nde biraraya gelerek, kliniğe başvuran hastalar için en uygun kişiselleştirilmiş tedavi protokolünü belirliyor.

  Liv Hospital Endokrin Hastalıklar ve Tiroid Kanser Konseyi’nde; hastalarımıza etik değerlere bağlı, maksimum etkinliğin en düşük biyolojik hasarla sağlanmasının hedeflendiği iyi tıp uygulamalarına odaklanılıyor.