Genel Yoğun Bakım

Yoğun Bakım Üniteleri, yakın tedavi ve bakım gerektiren kritik hastaların izlendiği merkezlerdir. Liv Hospital Genel Yoğun Bakım Ünitesi; uzman hekim kadrosuyla ve diğer branşların uzmanlarıyla multidisipliner, hasta odaklı, kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti veriyor.


Uzman Kadro ve İleri Donanımla Gelen Başarı

Liv Hospital Yoğun Bakım Ünitesi, ileri tıp teknolojilerinin kullanıldığı modern monitörler ve izleme olanaklarına sahiptir. Modern tıbbi donanıma sahip yapısı içinde; 8 özel yoğun bakım yatağı, ventilatör, monitör, infüzyon pompası, beslenme pompası, portable ventilatör, portable röntgen, ekokardiyografi ve ultrasonografi cihazları, kan gazı cihazı ve merkezi oksijen sistemi bulunur.
 

Son teknolojik yöntemler

Ünitemiz; ağırlıklı olarak kalp ve damar hastaları ile ameliyat sonrası riskli hastalara hizmet verebilecek, komplikasyonları göğüsleyebilecek, destek tedavi ve idame bakımı sağlayabilecek niteliktedir.
 

Kaliteli ve güvenilir hasta bakımı

Liv Hospital Genel Yoğun Bakım Ünitesi, tek yataklı izole odalar şeklinde tasarlanmış donanımlı bir yapıya sahiptir. Ünitemizde gündüz devamlı bir öğretim üyesi ve bir yoğun bakım uzmanı, geceleri ise uzman doktorların yer aldığı nöbet ekibi hastaların takip ve tedavilerinin devamlılığını sağlar.
 

Başarılı klinik sonuçlar

Yoğun Bakım Ünitesi’nde bir hemşirenin en fazla 2 hastaya sağlık hizmeti vermesi hasta bakım kalitesini ve güvenliğini arttırıyor. Hedefimiz, güncel yoğun bakım yaklaşımlarını ve mevcut tüm organ destek sistemlerini kullanarak hastalarımızda iyi klinik sonuçlar elde etmektir. Bu amaçla yoğun bakım ünitemizde hemodiyafiltrasyon, hemodiyaliz, plazmaferez, karaciğer destek sistemleri, ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu (ECMO) ve benzeri organ destek sistemleri başarı ile uygulanıyor ve olumlu sonuçlar alınıyor.
 

Klinik veriler aylık değerlendiriliyor

Liv Hospital Genel Yoğun Bakım Ünitesi’nde klinik faaliyetler aylık olarak değerlendiriliyor ve elde edilen veriler dünya ve ülkemiz literatüründe yer alan sonuçlarla karşılaştırılıyor. Bu değerlendirilmelerin sonuçları da her ay hedeflerimize ulaşabildiğimizi gösteriyor.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde