Genel Yoğun Bakım

Yoğun bakım üniteleri hastanelerde diğer bölümlerden ayrı olarak bulunan ve durumu kritik olan kişilerin yoğun gözetim ve tedavi altında kaldıkları bölümlerdir. Burada yatan hastalar genellikle ileri derecede hasta ya da hayati fonksiyonlarını sürdürmekte zorlanan kişilerdir.. Yoğun bakım üniteleri bu durumlar gözönünde bulunadurularak donatılır ve böylece anlık olarak hastaların tüm ihtiyaçlarına yanıt vererek en iyi şekilde ilgilenme kapasitesine sahiptirler.

Genel Yoğun Bakım Üniteleri Hangi Hastalıklara Bakar

Yoğun bakım ünitelerine gelen hastalar kritik durumda ve hayati fonksiyonlarının sürdürülmesi için desteğe ihtiyaç duran kişilerdir. Bu kişiler arasında şunlar sıklıkla karşılaşılan sorunlardır:
  1. Organ Yetmezliği: Kalp, akciğer, böbrek gibi organ sistemlerinde ciddi sorunlar.

  2. Ciddi Yaralanma: Ağır kaza, yanma veya travmatik yaralanmalar sonucu ortaya çıkan durumlar.

  3. Büyük Cerrahi Müdahaleler: Özellikle karmaşık ve uzun süren cerrahi operasyonlar sonrasında.

  4. Şiddetli Enfeksiyonlar: Sepsis gibi yaygın enfeksiyonlar.

  5. Nörolojik Sorunlar: Şiddetli beyin travmaları, inme veya nörolojik bozukluklar.

  6. Organ Nakilleri: Kalp, karaciğer, böbrek gibi organ nakilleri sonrasında takip ve bakım.

Liv Hospital Yoğun Bakım

Liv Hospital Yoğun Bakım Ünitesi, ileri tıp teknolojilerinin kullanıldığı modern monitörler ve izleme olanaklarına sahiptir. Modern tıbbi donanıma sahip yapısı içinde; 8 özel yoğun bakım yatağı, ventilatör, monitör, infüzyon pompası, beslenme pompası, portable ventilatör, portable röntgen, ekokardiyografi ve ultrasonografi cihazları, kan gazı cihazı ve merkezi oksijen sistemi bulunur.
Ünitemiz son teknoloji yöntemleriyle; ağırlıklı olarak kalp ve damar hastaları ile ameliyat sonrası riskli hastalara hizmet verebilecek, komplikasyonları göğüsleyebilecek, destek tedavi ve idame bakımı sağlayabilecek niteliktedir.

Liv Hospital Genel Yoğun Bakım Ünitesi, tek yataklı izole odalar şeklinde tasarlanmış donanımlı bir yapıya sahiptir. Ünitemizde gündüz devamlı bir öğretim üyesi ve bir yoğun bakım uzmanı, geceleri ise uzman doktorların yer aldığı nöbet ekibi hastaların takip ve tedavilerinin devamlılığını sağlar.

Yoğun Bakım Ünitesi’nde bir hemşirenin en fazla 2 hastaya sağlık hizmeti vermesi hasta bakım kalitesini ve güvenliğini arttırıyor. Hedefimiz, güncel yoğun bakım yaklaşımlarını ve mevcut tüm organ destek sistemlerini kullanarak hastalarımızda iyi klinik sonuçlar elde etmektir. Bu amaçla yoğun bakım ünitemizde hemodiyafiltrasyon, hemodiyaliz, plazmaferez, karaciğer destek sistemleri, ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu (ECMO) ve benzeri organ destek sistemleri başarı ile uygulanıyor ve olumlu sonuçlar alınıyor.

Liv Hospital Genel Yoğun Bakım Ünitesi’nde klinik faaliyetler aylık olarak değerlendiriliyor ve elde edilen veriler dünya ve ülkemiz literatüründe yer alan sonuçlarla karşılaştırılıyor. Bu değerlendirilmelerin sonuçları da her ay hedeflerimize ulaşabildiğimizi gösteriyor.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde