Geriatri

Geriatrik bakım nedir?

Toplumda yaş artışıyla birlikte kronik hastalıkların sayısı da çoğalıyor. Halsizlik, güçsüzlük, depresyon, fiziksel yetersizlik, bağımlılık, çok sayıda ilaç kullanımı, hayat kalitesinde azalma, ekonomik ve sosyal problemler gibi sorunlar daha çok görülüyor.Hedef yaşam kalitesinin artması

Liv Hospital Geriatri Kliniği'nde geriatrik değerlendirme ve tedavi ile toplumdaki yaşlıların kendine yetebilen ve özgür bireyler olarak yaşayabilmesi ve hayata entegre olması, tıbbi tedavilerinin mümkün oldukça eksiksiz planlanabilmesi ve hayat kalitesinin arttırılması hedeflenir.
 

İleri yaşta hangi sorunlar görülüyor?

 • Nörolojik hastalıklar (inme, demans, hareket bozuklukları)
 • Depresyon
 • Kardiyovasküler hastalıklar
 • Kanser
 • Çoklu kronik hastalıklar
 • Polifarmasi (çok sayıda ilaç kullanma ve buna bağlı yan etkiler)
 • İnfeksiyonlar
 • Hızla gelişen tıbbi sorunlar ve bu sırada ortaya çıkan deliryum (ani bilişsel ve davranışsal bozulma)
 • Beslenme bozuklukları ve yutma güçlüğü
 • Kas kütlesi ve gücünde azalmaya bağlı hareketsizlik, bağımlılık ve kırılganlık
 • Osteoporoz
 • Denge bozuklukları, düşmeler ve kırıklar
 • Gastrointestinal sorunlar (kabızlık vb)
 • Bası yaraları
 • Uyku bozuklukları
 • Görme ve işitme sorunları
 • İdrar kaçırma
 • Ağız ve diş sorunları

 

65 yaş üstü bireylerin ayrıntılı tıbbi değerlendirilmesi neleri içeriyor?

 • Mevcut hastalıkların değerlendirilmesi
 • Tıbbi tedavinin gözden geçirilmesi ve gereksiz ilaç kullanımı ile mücadele
 • Ayrıntılı dahili değerlendirme
 • Nörolojik değerlendirme
 • Psikiyatrik değerlendirme
 • Fiziksel aktivite ve kas kitlesi/fonksiyonlarının değerlendirilmesi
 • Beslenme durumunun değerlendirilmesi
 • Günlük aktivitelerin değerlendirilmesi
 • Görme ve işitmenin değerlendirilmesi
 • Osteoporoz ve kırıklarla mücadele
 • Denge bozuklukları ve düşmeler ile mücadele
 • Uyku bozukluklarının tedavisi
 • Bası yarası tedavisi
 • Etkin aşılama programı

 

Gerekli hallerde ilgili dal hekimleri tarafından konsültasyon

 • Yatağa bağımlı yaşlılarda hasta bakıcı eğitimi
 • Acil sorunların çözümü
 • Palyatif bakım
 • 65 yaş üstü bireyler için tarama (check-up)

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde