Geriatri

Yaşlılıkta ortaya çıkan özel sağlık ihtiyaçlarına odaklanan disipline geriatri denir.
Geriatri

Son Güncelleme Tarihi 30.05.2024 10:32:04

Toplumda yaş artışıyla birlikte kronik hastalıkların sayısı da çoğalıyor. Halsizlik, güçsüzlük, depresyon, fiziksel yetersizlik, bağımlılık, çok sayıda ilaç kullanımı, hayat kalitesinde azalma, ekonomik ve sosyal problemler gibi sorunlar daha çok görülüyor. Bu yüzden yaşlılıkta ortaya çıkan özel sağlık ihtiyaçlarına odaklanan disipline geriatri denir.

 

Geriatrik Bakım Neleri Kapsar?

Yaşlıların genel sağlık durumu ve yaşam koşullarının iyileştirmesi odaklı olduğundan geriatri kliniği multidisipliner bir faaliyet yürüterek pek çok alandaki hizmete dahil olabilir. Bunların başlıcalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 1. Sağlık Değerlendirmesi ve İzleme: Yaşlı bireylerin genel sağlık durumlarının değerlendirilmesi, düzenli sağlık kontrollerinin yapılması ve kronik hastalıkların izlenmesi.

 2. İlaç Yönetimi: Yaşlıların sıklıkla birden fazla ilaç kullanma eğiliminde olmaları nedeniyle, ilaçlar arasındaki etkileşimlerin değerlendirilmesi, doz ayarlamaları ve düzenli ilaç alımının sağlanması.

 3. Fiziksel Aktivite ve Rehabilitasyon: Yaşlı bireylerin fiziksel işlevselliklerini artırmak, güçlendirmek ve korumak amacıyla uygun egzersiz programlarının geliştirilmesi ve rehabilitasyon hizmetleri.

 4. Beslenme Değerlendirmesi ve Danışmanlık: Yaşlıların beslenme ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, yeterli ve dengeli beslenmelerini sağlamak için önerilerde bulunmak.

 5. Duygusal ve Sosyal Destek: Sosyal izolasyonu önlemek, yaşlı bireylerin duygusal sağlıklarını korumak ve psikososyal destek sağlamak.

 6. Evde Bakım Hizmetleri: Yaşlı bireylerin evde yaşamalarına destek olmak için evde bakım hizmetleri, evde sağlık hizmetleri ve ev ziyaretleri.

 7. Hastalık ve Zorlayıcı Durum Yönetimi: Kronik hastalıkların yönetimi, acil durumlar ve hastalıklarla başa çıkma stratejilerinin geliştirilmesi.

 8. Fonksiyonel Değerlendirme: Yaşlı bireylerin günlük yaşam aktivitelerini (ADL) ve enstrümantal günlük yaşam aktivitelerini (IADL) değerlendirerek, günlük işlevselliğini anlama ve destekleme.

 9. Ortam Uyum ve Güvenlik Değerlendirmesi: Yaşlı bireylerin yaşadıkları ortamların (ev, bakım evi, yaşlı bakım merkezi) güvenli ve uygun olup olmadığının değerlendirilmesi.

 

 


Liv Hospital Geriatri Kliniği

Liv Hospital Geriatri Kliniği'nde geriatrik değerlendirme ve tedavi ile toplumdaki yaşlıların kendine yetebilen ve özgür bireyler olarak yaşayabilmesi ve hayata entegre olması, tıbbi tedavilerinin mümkün oldukça eksiksiz planlanabilmesi ve hayat kalitesinin arttırılması hedeflenir.

İleri Yaşta Hangi Sorunlar Görülüyor?

 • Nörolojik hastalıklar (inme, demans, hareket bozuklukları)
 • Depresyon
 • Kardiyovasküler hastalıklar
 • Kanser
 • Çoklu kronik hastalıklar
 • Polifarmasi (çok sayıda ilaç kullanma ve buna bağlı yan etkiler)
 • İnfeksiyonlar
 • Hızla gelişen tıbbi sorunlar ve bu sırada ortaya çıkan deliryum (ani bilişsel ve davranışsal bozulma)
 • Beslenme bozuklukları ve yutma güçlüğü
 • Kas kütlesi ve gücünde azalmaya bağlı hareketsizlik, bağımlılık ve kırılganlık
 • Osteoporoz
 • Denge bozuklukları, düşmeler ve kırıklar
 • Gastrointestinal sorunlar (kabızlık vb)
 • Bası yaraları
 • Uyku bozuklukları
 • Görme ve işitme sorunları
 • İdrar kaçırma
 • Ağız ve diş sorunları

65 Yaş Üstü Bireylerin Ayrıntılı Tıbbi Değerlendirilmesi Neleri İçeriyor?

 • Mevcut hastalıkların değerlendirilmesi
 • Tıbbi tedavinin gözden geçirilmesi ve gereksiz ilaç kullanımı ile mücadele
 • Ayrıntılı dahili değerlendirme
 • Nörolojik değerlendirme
 • Psikiyatrik değerlendirme
 • Fiziksel aktivite ve kas kitlesi/fonksiyonlarının değerlendirilmesi
 • Beslenme durumunun değerlendirilmesi
 • Günlük aktivitelerin değerlendirilmesi
 • Görme ve işitmenin değerlendirilmesi
 • Osteoporoz ve kırıklarla mücadele
 • Denge bozuklukları ve düşmeler ile mücadele
 • Uyku bozukluklarının tedavisi
 • Bası yarası tedavisi
 • Etkin aşılama programı

Gerekli Hallerde İlgili Dal Hekimleri Tarafından Konsültasyon

 • Yatağa bağımlı yaşlılarda hasta bakıcı eğitimi
 • Acil sorunların çözümü
 • Palyatif bakım
 • 65 yaş üstü bireyler için tarama (check-up)