Tüp Bebek (IVF)

Ebeveynliğe giden yol bazen zor ve uzun olabilir. Liv Hospital Tüp Bebek Merkezi Ekibimiz bu zorlu yolculuktaki çiftlerin hayallerini yüksek başarı oranıyla gerçeğe dönüştürüyor.


 

Uluslararası kritelere uygun

Liv Hospital , tüm medikal süreçlerde olduğu gibi üreme sağlığı alanında da çiftlere en gelişmiş tedavi seçeneklerini sunuyor. Uluslararası kriterler doğrultusunda oluşturulan kalite standartları ile misafirlere sınırsız destek, yüksek klinik tecrübe ve en yeni tedavi protokolleri ile hizmet veriliyor.


Psikolojik destek de veriliyor

Konusunda uzman hekimlerden oluşan ve kişiye yönelik tedaviyi hedefleyen Liv Hospital Tüp Bebek Merkezi, en uygun tedavi seçeneğine misafirleriyle birlikte karar veriyor. İlk görüşmeyi takiben infertilite sebebine yönelik olarak ovulasyon indüksiyonu (ilaçlarla yumurtlamanın düzenlenmesi), cerrahi müdahale, intrauterin inseminasyon (aşılama) ya da IVF-ICSI (tüp bebek –mikroenjeksiyon) tedavileri sağlanıyor. Psikolojik destek konularında da destek veriliyor.


İnfertilite (Kısırlık) nedir?

Korunmasız ve yeterli sıklıkta ilişkiye rağmen bir yılın sonunda gebelik oluşmaması durumuna infertilite (kısırlık) denir. Çiftlerin yüzde 85'i bir yıl içerisinde, yüzde 93'ü iki yıl içerisinde gebelik elde eder. Geriye kalan grup infertil olarak kabul edilir ve yardımla üreme tekniklerine ihtiyaç duyarlar. Toplumun yüzde 15-20’sinde infertilite problemi görülebiliyor.
 

İnfertilite Sebepleri

Günümüz teknolojisinde infertil çiftlerin yüzde 85-90'ında gebeliği engelleyen faktör tespit edilebilir. Bunların yaklaşık yüzde 40’ı kadın kaynaklıyken yüzde 40'ı erkek kaynaklıdır. Geriye kalan yüzde20’lik grupta tüm parametreler normaldir; yani bu gruptaki çiftlerde şu andaki bilgilerimizle elle tutulabilir bir nedene rastlanmıyor. Bu duruma “sebebi açıklanamayan infertilite” denir.
 

Kadın yaşı ve yumurta rezervi önemli

Tüp bebek tedavilerinde başarıyı etkileyen en önemli faktör kadın yaşı ve kadının yumurta rezervidir. Özellikle 38 yaş üstünde kadınlarda rezervdeki yumurta sayısı, kalitesi ciddi olarak azalmaya başlamakta; 40 yaş üzerinde tüp bebek ile bile gebelik oranları yüzde 30’lara düşer. Şu anda kabul edilen kriterlere göre; 45 yaş kadınlarda (bazı istisnalar dışında) tedavilerle gebelik elde edebilmek için tavan yaş olarak kabul edilmektedir.
 

Kişiye özel tedavi

Kadın kaynaklı sorunların bazıları, tüp bebek tedavisi öncesi cerrahi operasyon gerekliliği doğurabilirken bazı problemler de uygulanacak tedavi protokolünü değiştirebilir. Örneğin rahim içinde doğumsal olarak ya da daha sonradan edinilmiş bozukluklar önce cerrahi olarak düzeltilip sonrasında tedaviye başlanır ya da kadının yumurtalık rezervinin yaşına göre beklenenden daha az ya da daha fazla olması durumlarında tedavi protokolleri ve ilaç dozları ona göre ayarlanır.
 

Kadın kaynaklı sebepler

Tüplerin kapalı olması, hidrosalpenks (Tüplerin iltihabı)
Yumurtlama bozuklukları, polikistik over sendromu
Rahim ve rahim ağzı bozuklukları, rahim içinde doğumsal olarak perde bulunması
Hormonal ve metabolik sorunlar, tiroit fonksiyon bozuklukları
Endometriozis ve çikolata kistleri
Karın zarı problemleri, geçirilmiş operasyonlara bağlı yapışıklıklar
İlerlemiş kadın yaşı
Vajinismus
 

Erkek kaynaklı sebepler

İnfertil çiftlerin yüzde 30-40’ında tek neden erkek kaynaklıdır. Yüzde 10-15’inde ise kadın kaynaklı problemlere eşlik eder. Semen analizi infertilite tetkiklerinin en temel ve yol gösterici basamağıdır.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde