Üroloji

Liv Hospital Üroloji Kliniği ürolojik kanserler başta olmak üzere, ürolojinin tüm alanlarında, yüksek teknoloji ve modern tıp uygulamalarını kullanarak hizmet sunuyor. Liv Hospital Üroloji Kliniği’nde kadın-erkek, genç-yaşlı herkes için özel tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Üreme sağlığının yanında erkek cinsel işlev bozuklukları, yaşlanmaya bağlı hastalıklar ve prostat büyümesini tedavi edilmekte gerektiğinde kardiyoloji ve endokrinoloji uzmanlarıyla birlikte multidisipliner bir sağlık hizmeti veriliyor.


 

  • Minimal invazif cerrahi yaklaşımlar,
  • Mesane, prostat ve böbrek kanseri ameliyatlarında robotik cerrahi,
  • Üriner sistem taş hastalıklarında fleksibl üreterorenoskopi
  • PCNL yöntemleri
başarı ile uygulanıyor.
 
  • İyi huylu prostat büyümesi,
  • Penis protezi takılması,
  • Peyronie hastalığı tedavisi,
  • Hidrosel, varikosel, mikroTESE, TESA,
  • Vazektomi, vazovazostomi
gibi operasyonlar modern yöntemler ve cihazlar kullanılarak ülkemiz ve dünya standartlarının üstünde başarı ve düşük komplikasyon oranları ile tedavi ediliyor.

Prostat biyopsisini kolaylaştırmak ve gereksiz biyopsi ihtimalini en aza indirmek için geliştirilen yarı robotik prostat füzyon biyopsi cihazı kullanılıyor.

Hekimlerimiz

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde