Yeni Doğan Yoğun Bakım

Liv Hospital Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, uzman ekip ve ileri teknolojik kuvöz benzeri ekipman donanımı ile bebeklerin en doğru tedaviyi almalarına imkan veriyor.


Bebekler yoğun bakımda ayrı odalarda

Hastanede geçirilen ağır enfeksiyonlar, bebeklerin beyin gelişimini olumsuz etkileyebilir ve ömür boyu ciddi sekeller bırakabilir. Bu enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak amacıyla, Liv Hospital Yenidoğan Ünitesi’nde her bebek, Türkiye’de bir ilk olarak ayrı odalarda yoğun bakım hizmeti alıyor. Kliniğimizde, yenidoğanlarda hastane enfeksiyonu görülmez. Ünitede yatan tüm bebeklere akılcı antibiyotik kullanımıyla antibiyotik verme konusunda son derece seçici davranılır.
 

Her prematüre için ayrı oda

Özellikle hassas bakımın gerektiği prematüre (erken doğan) bebeklere ayrı odalarda gerekli tedavi ve bakım yapıldığı için Liv Hospital Yenidoğan Ünitesi’ndeki enfeksiyon oranı yalnızca yüzde 2’dir. Bu rakam uluslararası olarak ortalama yüzde 15-20 civarındayken hastanemizde bin gramın altında doğan çok küçük doğum tartılı bebeklerdeki sağ kalım oranı yüzde 100'dür.
 

Tecrübeli hekimlerle işbirliği içinde 

Bebekleri sağlıklarına kavuştururken gerektiğinde diğer birimlerden de destek alınarak multidisipliner bir yaklaşım benimseniyor. Çocuk nörolojisi, çocuk kardiyolojisi, çocuk endokrinolojisi, kardiyovasküler cerrahi, retina ve beyin cerrahisi branşlarının deneyimli hekimleriyle işbirliği yapılıyor.
 

Tetkikler kuvöz başında yapılıyor

Ünitemizde ultrason görüntülemeleri, direkt radyolojik çekimler, retina muayeneleri, işitme testleri, beyin EEG’si ve kalp ekosu gibi tetkikler bebekler yataklarından hareket ettirilmeden yapılabiliyor. Taşınır teknolojik servisler sayesinde bebeklerin tıbbi incelemeleri konfor ve güven içinde sağlanıyor.
 

İleri derece prematüreler sağlıkla taburcu oluyor

Yenidoğan yoğun bakım teknolojisi ile deneyimin birleştiği Liv Hospital Yenidoğan Bakım Ünitesi’nde; ileri derecede prematüre (erken doğan) bebekler ve diğer risk grubunda bulunan yenidoğanlar, sağlıkla taburcu edilebiliyor. Riskli yenidoğanların doğum sonrasında Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde (YYBU) izlenmeleri gerekebiliyor. YYBU’dan taburcu olan tüm hastaların Riskli Bebek İzlem Polikliniği’ne gelmeleri gerekiyor.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde