Yeni Doğan Yoğun Bakım

Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi (YDYBÜ), prematüre doğan bebekler veya ciddi sağlık sorunları olan, doğumdan hemen sonra özel bakıma ihtiyaç duyan bebeklerin tedavi edildiği ve gözlem altında tutulduğu tıbbi birimdir.
Yeni Doğan Yoğun Bakım

Son Güncelleme Tarihi 30.04.2024 16:38:15

Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi (YDYBÜ), prematüre doğan bebekler veya ciddi sağlık sorunları olan, doğumdan hemen sonra özel bakıma ihtiyaç duyan bebeklerin tedavi edildiği ve gözlem altında tutulduğu tıbbi birimdir. Bu üniteler, bebeklerin hayati fonksiyonlarını desteklemek, izlemek ve gerektiğinde tıbbi müdahalede bulunmak üzere gerekli donanım ve personele sahiptirler. YDYBÜ'ler, genellikle hastanenin neonatoloji bölümü içinde yer alır ve neonatologlar, neonatal hemşireler ve diğer uzman sağlık personeli tarafından yönetilir.

Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesindeki Uygulamalar

YDYBÜ'lerde yapılan işlemler şunları içerebilir:

  1. Solunum Desteği: Prematüre bebekler genellikle solunum güçlükleri yaşayabilir. YDYBÜ'lerde, bu bebeklere solunum cihazları ve ventilatörler aracılığıyla destek sağlanabilir.

  2. Beslenme Desteği: Bazı yenidoğanlar, normal beslenme yöntemleri ile yeterli beslenmeyi alamayabilir. YDYBÜ'ler, bu bebeklere özel beslenme çözümleri sunar, gerekirse intravenöz (IV) beslenme sağlar.

  3. Sıcaklık Kontrolü: Yenidoğan bebekler genellikle vücut ısısını düzenleme konusunda zorluk yaşar. YDYBÜ'ler, bebeklerin vücut sıcaklığını kontrol etmek için özel ısıtma sistemleri kullanabilir.

  4. Monitörleme: YDYBÜ'lerde, bebeklerin kalp atışları, solunum hızı, kan basıncı ve diğer vital işlevleri sürekli olarak izlenir.

  5. Enfeksiyon Kontrolü: YDYBÜ'lerde enfeksiyon riskini azaltmak amacıyla özel önlemler alınır. Steril ortamlar sağlanır ve personel hijyen kurallarına sıkı bir şekilde uyar.

 

Liv Hospital Yeni Doğan Yoğun Bakım 

Liv Hospital Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, uzman ekip ve ileri teknolojik kuvöz benzeri ekipman donanımı ile bebeklerin en doğru tedaviyi almalarına imkan veriyor.

Bebekler Yoğun Bakımda Ayrı Odalarda

Hastanede geçirilen ağır enfeksiyonlar, bebeklerin beyin gelişimini olumsuz etkileyebilir ve ömür boyu ciddi sekeller bırakabilir. Bu enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak amacıyla, Liv Hospital Yenidoğan Ünitesi’nde her bebek, Türkiye’de bir ilk olarak ayrı odalarda yoğun bakım hizmeti alıyor. Kliniğimizde, yenidoğanlarda hastane enfeksiyonu görülmez. Ünitede yatan tüm bebeklere akılcı antibiyotik kullanımıyla antibiyotik verme konusunda son derece seçici davranılır.

Her Prematüre İçin Ayrı Oda

Özellikle hassas bakımın gerektiği prematüre (erken doğan) bebeklere ayrı odalarda gerekli tedavi ve bakım yapıldığı için Liv Hospital Yenidoğan Ünitesi’ndeki enfeksiyon oranı yalnızca yüzde 2’dir. Bu rakam uluslararası olarak ortalama yüzde 15-20 civarındayken hastanemizde bin gramın altında doğan çok küçük doğum tartılı bebeklerdeki sağ kalım oranı yüzde 100'dür.

Tecrübeli Hekimlerle İşbirliği İçinde 

Bebekleri sağlıklarına kavuştururken gerektiğinde diğer birimlerden de destek alınarak multidisipliner bir yaklaşım benimseniyor. Çocuk nörolojisi, çocuk kardiyolojisi, çocuk endokrinolojisi, kardiyovasküler cerrahi, retina ve beyin cerrahisi branşlarının deneyimli hekimleriyle işbirliği yapılıyor.

Tetkikler Kuvöz Başında Yapılıyor

Ünitemizde ultrason görüntülemeleri, direkt radyolojik çekimler, retina muayeneleri, işitme testleri, beyin EEG’si ve kalp ekosu gibi tetkikler bebekler yataklarından hareket ettirilmeden yapılabiliyor. Taşınır teknolojik servisler sayesinde bebeklerin tıbbi incelemeleri konfor ve güven içinde sağlanıyor.

İleri Derece Prematüreler Sağlıkla Taburcu Oluyor

Yenidoğan yoğun bakım teknolojisi ile deneyimin birleştiği Liv Hospital Yenidoğan Bakım Ünitesi’nde; ileri derecede prematüre (erken doğan) bebekler ve diğer risk grubunda bulunan yenidoğanlar, sağlıkla taburcu edilebiliyor. Riskli yenidoğanların doğum sonrasında Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde (YYBÜ) izlenmeleri gerekebiliyor. YYBÜ’dan taburcu olan tüm hastaların Riskli Bebek İzlem Polikliniği’ne gelmeleri gerekiyor.