Organ Nakli

Organ nakli merkezi, organ nakillerini planlayan, koordine eden, değerlendiren ve gerçekleştiren özel bir sağlık kurumudur. 
Organ Nakli

Son Güncelleme Tarihi 28.05.2024 11:18:16

Organ nakli merkezi, organ bağışçıları ve alıcıları arasında uygun bağlantıları kurarak organ nakli süreçlerini yönetirler. Organ nakli merkezleri genellikle birçok disiplinli uzman ekibi içerir ve bu alanda uzmanlaşmış cerrahlar, koordinatörler, hematologlar, nefrologlar ve diğer sağlık profesyonellerinden oluşur.

 

Organ Nakli Merkezinde Hangi Uygulamalar Yapılır?

Organ nakli merkezleri, organ nakli operasyonlarının gerçekleştirildiği ve organ bağışının organize edildiği tesislerdir. Bu tessislerde şu uygulamalar yapılır:

  • Organ Nakli Operasyonları: Organ nakli merkezleri, organ bağışı yapılan organların alıcıya nakledilmesini gerçekleştirir. Bu operasyonlar genellikle kalp, böbrek, karaciğer, akciğer ve bağırsak gibi organlar için yapılır.

  • Organ Bağışı Koordinasyonu: Organ nakli merkezleri, organ bağışı süreçlerini koordine eder. Donörlerden alınan organların, uygun alıcılara ulaştırılması için organizasyon ve iletişim süreçlerini yönetirler.

  • Donör ve Alıcı Eşleştirmesi: Organ nakli merkezleri, donör organlarını uygun alıcılarla eşleştirmek için bilgisayar sistemleri kullanır. Bu eşleştirme süreci, genellikle kan grubu, doku uyumu ve diğer faktörlere dayanır.

  • Hasta Değerlendirmesi: Alıcı adayları ve donörlerin organlarının alınmasından önce, hasta değerlendirmesi yapılır. Bu değerlendirme, hem alıcı hem de donörün genel sağlık durumunu ve uygunluğunu belirlemek için gerçekleştirilir.

  • Postoperatif Bakım ve İzleme: Organ nakli operasyonları sonrasında, alıcıların ve donörlerin postoperatif bakımı ve izlemesi yapılır. Bu süreç, organın kabul edilmesini sağlamak ve herhangi bir komplikasyonu erken tespit etmek amacıyla önemlidir.

 

 

Liv Hospital Organ Nakli Merkezi

Liv Hospital organ nakli merkezi, uluslararası standartlarda hizmet anlayışı, tecrübeli kadrosu ve teknolojik donanımı ile Türkiye’nin referans organ nakil merkezlerinden biridir.

Organ nakil merkezimizde;

  • Canlı ve kadavra donörden,

  • Yetişkin ve çocuk yaş grubunda;

  • Böbrek nakli

  • Karaciğer nakli

  • Pankreas nakli

Deneyimli Merkez Ve Uzman Ekip

Organ nakli deneyimli ekip ve donanımlı merkez gerektirir. Çoklu organ nakilleri ve pediyatrik nakiller alanlarında uzman hekimlerin kontrolünde, güvenilir merkezlerde gerçekleştirilmektedir. Ekibimiz karaciğer, böbrek ve pankreas nakillerinde yıllara dayanan deneyimi ile (yaklaşık 5000 böbrek, 1000 karaciğer nakli) gerek ameliyatlarda, gerek takip aşamasında hastaların sağlık sorunlarına hızlı bir şekilde çözüm üreterek yüksek oranda hasta ve organ sağ kalımı sağlamaktadır.

Merkezimiz birden fazla organ nakline ihtiyaç duyan hastalarda gerçekleştirdiği combine organ nakilleri ile fark yaratmaktadır.

Çocuk hastalarda; Pediyatrik Nefroloji ve Pediyatrik Gastroenteroloji yan dal uzmanlıklarını kendi bünyesinde bulunduran hastanemizde, ameliyat sonrası erken dönem izlemleri de pediyatrik yoğun bakımlarda yapılmaktadır.